Views
8 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Suédois

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Suédois

Försiktighetsåtgärder

Försiktighetsåtgärder > n 86 N Försiktighetsåtgärder Detta avsnitt innehåller säkerhetsanvisningar och försiktighetsåtgärder för att skydda VAIO-datorn från potentiella skador. Vissa funktioner och alternativ i det här avsnittet är kanske inte tillgängliga på din dator. ❑ Säkerhetsinformation (sidan 87) ❑ Information om hantering och underhåll (sidan 89) ❑ Hantera datorn (sidan 90) ❑ Hantera LCD-skärmen (sidan 92) ❑ Nätdrift (sidan 93) ❑ Hantering av den inbyggda kameran (sidan 94) ❑ Hantera skivor (sidan 95) ❑ Använda batteriet (sidan 96) ❑ Hantera ”Memory Stick” (sidan 97) ❑ Hantering av den inbyggda lagringsenheten (sidan 98)

Försiktighetsåtgärder > Säkerhetsinformation n 87 N Säkerhetsinformation Datorn ❑ ❑ ❑ ❑ Placera datorn på ett fast och stabilt underlag när du ska använda den. Vi rekommenderar att du inte använder datorn i knäet. Temperaturen på enhetens undersida kan stiga vid normal användning och med tiden orsaka obehag eller brännsår. Använd endast rekommenderad kringutrustning och angivna gränssnittskablar. Förvara små delar som ”Memory Stick” och ”Memory Stick”-adaptrar utom räckhåll för barn. Det finns risk att de kan svälja dem. Strömkälla ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Placera inte nätadaptern så att den vidrör din hud. Flytta nätadaptern från kroppen om den blir varm eller orsakar obehag. Placera inga tunga föremål på nätsladden, då detta kan orsaka brand. Håll alltid i kontakten när du drar ut nätsladden ur nätuttaget. Dra aldrig i själva kabeln. Koppla ur datorn från vägguttaget om du inte tänker använda den under en längre period. Koppla ur nätadaptern från nätuttaget när den inte används. Kontrollera att det är lätt att komma åt nätuttaget.