Views
8 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Suédois

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Suédois

Försiktighetsåtgärder

Försiktighetsåtgärder > Hantering av den inbyggda kameran n 94 N Hantering av den inbyggda kameran ❑ ❑ Repa eller smutsa inte ner ytan på och runt den inbyggda kameran eftersom det kan ge bilder med dålig kvalitet. Låt inte direkt solljus komma in i objektivet på den inbyggda kameran, oavsett om datorn är på eller inte, eftersom detta kan påverka kamerans funktioner.

Försiktighetsåtgärder > Hantera skivor n 95 N Hantera skivor ❑ Fingeravtryck och damm på skivans yta kan orsaka läsfel. Se till att du alltid håller skivan i kanterna och hålet i mitten enligt figuren: ❑ Sätt aldrig självhäftande etiketter på skivor. Detta kan göra skivorna obrukbara för all framtid.