Views
7 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Suédois

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Suédois

Försiktighetsåtgärder

Försiktighetsåtgärder > Hantering av den inbyggda lagringsenheten n 98 N Hantering av den inbyggda lagringsenheten Den inbyggda lagringsenheten (hårddisk eller fast disk) har stor lagringskapacitet, och läser och skriver data med hög hastighet. Den kan dock lätt skadas om den används på fel sätt. Om den inbyggda lagringsenheten skadas går det inte att återfå förlorade data. Det är viktigt att datorn hanteras med försiktighet för att undvika dataförlust. Så här undviker du skada på den inbyggda lagringsenheten ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Utsätt inte datorn för plötsliga rörelser. Håll datorn borta från magnetfält. Placera inte datorn på ställen där den kan utsättas för mekaniska vibrationer, eller där den står ostadigt. Stäng inte av och starta inte om datorn medan data läses från eller skrivs till lagringsenheten. Använd inte datorn på platser där den utsätts för kraftiga temperaturväxlingar. Ta inte bort lagringsenheten från datorn.

Felsökning > n 99 N Felsökning I det här avsnittet beskrivs hur du löser vanliga problem som kan uppstå när du använder VAIO-datorn. Många av problemen är enkla att lösa. Om de förslagna lösningarna inte löser ditt problem använder du VAIO Care. Se Använda VAIO Care (sidan 28) för information om hur du startar programmet. Om du inte kan hitta en lösning på problemen och behöver hjälp, besök webbplatserna som beskrivs i Ta reda på mer om din VAIO-dator (sidan 5). Vissa funktioner och alternativ i det här avsnittet är kanske inte tillgängliga på din dator. ❑ Användning av dator (sidan 101) ❑ Systemuppdatering/säkerhet (sidan 107) ❑ Återställning/återställningsmedia (sidan 108) ❑ Partition (sidan 110) ❑ Batteri (sidan 111) ❑ Inbyggd kamera (sidan 113) ❑ Nätverk (LAN/trådlöst LAN) (sidan 115) ❑ BLUETOOTH-teknik (sidan 119) ❑ Optiska skivor (sidan 122) ❑ Bildskärm (sidan 123) ❑ Utskrift (sidan 127) ❑ Mikrofon (sidan 128) ❑ Högtalare (sidan 129)