Views
5 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Řešení potíží >

Řešení potíží > n100 N ❑ Dotyková podložka (str. 131) ❑ Klávesnice (str. 132) ❑ Diskety (str. 133) ❑ Zvuk a video (str. 134) ❑ „Memory Stick“ (str. 136) ❑ Periferní zařízení (str. 137)

Řešení potíží > Provoz počítače n101 N Provoz počítače Co udělat, pokud se počítač nespouští? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Zkontrolujte, zda je počítač řádně připojen ke zdroji napájení, zda je zapnut a zda indikátor napájení svítí. Zkontrolujte, zda je správně nainstalován a nabit akumulátor. Odpojte veškerá připojená zařízení USB (pokud jsou dostupná) a poté počítač restartujte. Vyjměte všechny doplňkové pamět’ové moduly, které jste nainstalovali od zakoupení, a poté počítač restartujte. Pokud je počítač připojen do prodlužovacího kabelu nebo zálohovaného zdroje napájení (UPS), zkontrolujte, zda je prodlužovací kabel nebo zdroj UPS připojen k napájení a zapnut. Pokud používáte externí monitor, zkontrolujte, zda je řádně připojen ke zdroji napájení a zda je zapnut. Zkontrolujte, zda jsou správně nastaveny ovládací prvky jasu a kontrastu. Další informace najdete v příručce dodané s monitorem. Odpojte sít’ový adaptér a vyjměte akumulátor. Vyčkejte tři až pět minut. Vrat’te akumulátor, znovu připojte sít’ový adaptér a stisknutím vypínače zapněte počítač. Mohlo by dojít k poruše počítače způsobené kondenzací. V takovém případě počítač nejméně hodinu nepoužívejte. Zkontrolujte, zda používáte dodaný sít’ový adaptér Sony. V zájmu zachování bezpečnosti používejte pouze originální akumulátor a sít’ový adaptér Sony, které společnost Sony dodává k počítači VAIO.