Views
7 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Řešení potíží >

Řešení potíží > Provoz počítače n102 N Co udělat, pokud se zelený indikátor napájení rozsvítil, ale obrazovka zůstala prázdná? ❑ ❑ Několikerým stiskem kláves Alt+F4 uzavřete okno aplikace. Mohlo dojít k chybě aplikace. Pokud kombinace Alt+F4 nepracuje, klikněte na tlačítko Start, na šipku vedle tlačítka Vypnout a příkazem Restartovat restartujte počítač. ❑ Pokud se počítač nerestartuje, stiskněte současně klávesy Ctrl+Alt+Delete, klikněte na šipku vedle tlačítka ❑ Vypnout a použijte příkaz Restartovat. Pokud počítač zobrazí okno Zabezpečení systému Windows, klikněte na Restartovat. Pokud tento postup nefunguje, počítač vypněte tak, že stisknete vypínač a přidržíte jej déle než čtyři sekundy. Odpojte sít’ový adaptér a počítač asi na pět minut opust’te. Poté připojte adaptér a počítač znovu zapněte. ! Při vypnutí počítače klávesami Ctrl+Alt+Delete nebo pomocí vypínače může dojít ke ztrátě neuložených dat.

Řešení potíží > Provoz počítače n103 N Co udělat, pokud počítač nebo software přestane reagovat? ❑ ❑ ❑ ❑ Pokud při spuštění softwarové aplikace přestane počítač reagovat, stiskem kláves Alt+F4 uzavřete okno aplikace. Pokud kombinace Alt+F4 nepracuje, počítač vypněte kliknutím na tlačítko Start a Vypnout. Pokud se počítač nevypne, stiskněte současně klávesy Ctrl+Alt+Delete a klikněte na tlačítko Vypnout. Pokud počítač zobrazí okno Zabezpečení systému Windows, klikněte na Vypnout. Pokud tento postup nefunguje, stiskněte a podržte vypínač až do vypnutí počítače. ❑ ❑ ❑ ! Při vypnutí počítače klávesami Ctrl+Alt+Delete nebo pomocí vypínače může dojít ke ztrátě neuložených dat. Odpojte sít’ový adaptér a vyjměte akumulátor. Vyčkejte tři až pět minut. Vrat’te akumulátor, znovu připojte sít’ový adaptér a stisknutím vypínače zapněte počítač. Zkuste přeinstalovat software. Požádejte o technickou podporu výrobce softwaru nebo autorizovaného prodejce.