Views
7 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Řešení potíží >

Řešení potíží > Provoz počítače n106 N Jak lze změnit pořadí zařízení při spouštění? Pořadí zařízení při spouštění můžete změnit jednou z funkcí systému BIOS. Použijte tento postup: 1 Zapněte počítač a opakovaně tiskněte klávesu F2, dokud nezmizí logo VAIO. Počítač zobrazí obrazovku nastavení systému BIOS. Pokud se obrazovka neobjeví, restartujte počítače a akci zopakujte. 2 Klávesou < nebo , zvolte položku Boot. 3 Klávesou M nebo m vyberte jednotku, jejíž pořadí při spouštění chcete změnit. 4 Pořadí zařízení při spouštění změňte klávesou F5 nebo F6. 5 Klávesou < nebo , vyberte možnost Exit, vyberte možnost Exit Setup a stiskněte klávesu Enter. Po zobrazení výzvy k potvrzení stiskněte klávesu Enter. Co udělat, pokud počítač nelze spustit z připojeného externího zařízení? Chcete-li počítač spustit z externího zařízení USB, například disketové jednotky USB nebo optické jednotky USB, musíte změnit zařízení pro spouštění. Chcete-li změnit zařízení pro spouštění, zapněte počítač a opakovaně stiskněte klávesu F11, dokud nezmizí logo VAIO. ! Před použitím nezapomeňte připojit externí jednotku k sít’ovému napájení.

Řešení potíží > Aktualizace/Zabezpečení systému n107 N Aktualizace/Zabezpečení systému Jak najdu důležité aktualizace pro svůj počítač? Nejnovější aktualizace pro svůj počítač vyhledejte a nainstalujte pomocí aplikací: Windows Update a VAIO Update. Další informace najdete v kapitole Aktualizace počítače (str. 26). Jak si mám naplánovat instalaci aktualizací Windows na svůj počítač? V počítači je předinstalován operační systém Microsoft Windows. Nejlepším způsobem ochrany počítače proti bezpečnostním rizikům (například virům), je pravidelné stahování a instalace nejnovějších aktualizací Windows. Důležité aktualizace systému Windows můžete získat takto: ! Podmínkou stahování aktualizací je připojení počítače k Internetu. 1 Klikněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely. 2 Klikněte na Systém a zabezpečení. 3 Klikněte na Centrum akcí. 4 Podle pokynů na obrazovce nastavte automatické nebo plánované aktualizace.