Views
7 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Řešení potíží >

Řešení potíží > Akumulátor n112 N Může počítač při napájení z akumulátoru přejít do režimu Hibernace? Počítač může do režimu Hibernace přejít i při napájení z akumulátoru, ale některé programy a periferní zařízení mohou v přechodu bránit. Pokud používáte program, který brání systému v přechodu do režimu Hibernace, ukládejte často data, abyste je neztratili. Informace o ruční aktivaci režimu Hibernace najdete v části Používání režimu Hibernace (str. 25). Co udělat, jestliže se zobrazí zpráva upozorňující na nekompatibilitu nebo nesprávné vložení akumulátoru a počítač poté přejde do režimu Hibernace? ❑ ❑ Příčinou může být nesprávně nainstalovaný akumulátor. Problém vyřešíte tak, že vypnete počítač a akumulátor vyjmete. Poté jej vložte znovu do počítače. Podrobnosti viz Vložení/Vyjmutí akumulátoru (str. 16). Pokud problém přetrvává, nainstalovaný akumulátor není kompatibilní. Akumulátor vyjměte a kontaktujte autorizované servisní středisko Sony. Nejbližší středisko nebo agenta vyhledejte v části Vyhledání podrobností o vašem počítači VAIO (str. 5).

Řešení potíží > Vestavěná kamera n113 N Vestavěná kamera Proč není v hledáčku obraz nebo je v něm obraz nízké kvality? ❑ ❑ ❑ Vestavěnou kameru nelze sdílet mezi několika aplikacemi. Před spuštěním jiné aplikace ukončete aktuální spuštěnou aplikaci. Na modelech s Media Gallery nelze během používání funkce gest Media Gallery použít jinou aplikaci, která využívá vestavěnou kameru. Při sledování rychle se pohybujícího objektu se může v hledáčku objevovat šum, například vodorovné čáry. To je normální a nejedná se o poruchu. Pokud potíže potrvají, restartujte počítač. Proč je vstup videa z vestavěné kamery na několik sekund pozastaven? Vstup videa může být na několik sekund pozastaven v těchto případech: ❑ je použita klávesová zkratka s klávesou Fn. ❑ zvýšilo se zatížení procesoru. To je normální a nejedná se o poruchu. Proč má snímaný obraz nízkou kvalitu? ❑ Na snímcích pořízených při zářivkovém osvětlení mohou být odrazy světla. ❑ Tmavá část snímků může obsahovat šum. ❑ Vestavěná kamera a oblast okolo ní je znečištěna. Vyčistěte ji. Viz Informace o péči a údržbě (str. 89).