Views
8 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Řešení potíží >

Řešení potíží > Vestavěná kamera n114 N Co udělat, pokud snímaný obraz obsahuje vynechané snímky a zvuk je přerušovaný? ❑ ❑ ❑ Příčinou vynechaných snímků může být nastavení efektů v aplikaci. Další informace najdete v souboru nápovědy přiloženém k softwaru. Možná je spuštěno více aplikací, než může počítač zvládnout. Ukončete aplikace, které v tuto chvíli nepoužíváte. Tento problém se může vyskytnout tehdy, jestliže váš počítač využívá režim snížené spotřeby, který snižuje výkon procesoru. Zkontrolujte aktuální režim snížené spotřeby. Co udělat, jestliže snímaný obraz bliká? K blikání dochází tehdy, jestliže kameru používáte při zářivkovém osvětlení. Příčinou je rozpor mezi výstupním kmitočtem osvětlení a rychlostí závěrky. Blikání můžete omezit tak, že změníte směr snímání kamery nebo jas obrazu. V některém softwaru můžete blikání omezit nastavením odpovídající hodnoty některé z vlastností kamery (např. zdroj světla, blikání atd.).

Řešení potíží > Připojení k síti (LAN/WLAN) n115 N Připojení k síti (LAN/WLAN) Co udělat, pokud se ikona VAIO Smart Network nezobrazuje na hlavním panelu? ❑ Klikněte na ikonu na hlavním panelu a ověřte si, zda je zobrazena ikona VAIO Smart Network . ❑ Pokud ikona VAIO Smart Network na panelu není, klikněte na Start, Všechny programy a VAIO Smart Network a poté změňte nastavení tak, aby se ikona na panelu zobrazila.