Views
7 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Řešení potíží >

Řešení potíží > Připojení k síti (LAN/WLAN) n116 N Co udělat, jestliže se počítač nedaří připojit k přístupovému bodu bezdrátové sítě LAN? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Dostupnost spojení je ovlivněna vzdáleností a překážkami. Počítač bude pravděpodobně třeba přemístit dále od překážek nebo blíže k používanému přístupovému bodu. Zkontrolujte, zda je na počítači zapnut přepínač WIRELESS a zda svítí indikátor WIRELESS. Zkontrolujte, zda je přístupový bod zapnut. Podle následujících pokynů zkontrolujte nastavení: 1 Klikněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely. 2 V nabídce Sít’ a Internet klikněte na položku Zobrazit úlohy a stav sítě. 3 Kliknutím na Připojit k síti potvrďte výběr vašeho přístupového bodu. Zkontrolujte, zda je použit správný šifrovací klíč. Ověřte si, zda je v okně Možnosti napájení u položky Nastavení bezdrátového adaptéru vybráno nastavení Maximální výkon. Jakákoli jiná volba může způsobit selhání komunikace. Chcete-li změnit rozlišení, použijte tento postup: 1 Klikněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely. 2 Klikněte na Systém a zabezpečení a Možnosti napájení. 3 Pod aktuálním schématem napájení klikněte na Změnit nastavení schématu. 4 Klikněte na Změnit pokročilé nastavení napájení. 5 Dvakrát klikněte na Nastavení bezdrátového adaptéru a Režim snížené spotřeby. 6 Z rozevíracího seznamu vyberte Maximální výkon.

Řešení potíží > Připojení k síti (LAN/WLAN) n117 N Co udělat, pokud nelze přistupovat k Internetu? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Zkontrolujte nastavení přístupového bodu. Další informace najdete v příručce dodané s přístupovým bodem. Zkontrolujte, zda je počítač připojen k přístupovému bodu. Přemístěte počítač dále od překážek nebo blíže k používanému přístupovému bodu. Zkontrolujte, zda je počítač správně nakonfigurován pro přístup k Internetu. Ověřte si, zda je v okně Možnosti napájení u položky Nastavení bezdrátového adaptéru vybráno nastavení Maximální výkon. Jakákoli jiná volba může způsobit selhání komunikace. Nastavení změňte podle pokynů v části Co udělat, jestliže se počítač nedaří připojit k přístupovému bodu bezdrátové sítě LAN? (str. 116). Proč je rychlost přenosu dat nízká? ❑ ❑ ❑ ❑ Rychlost přenosu dat v bezdrátové síti LAN ovlivňují vzdálenost a překážky mezi zařízeními a přístupovými body. K dalším faktorům patří konfigurace zařízení, podmínky pro rádiové přenosy a kompatibilita softwaru. Chcete-li dosáhnout maximální rychlosti přenosu dat, přemístěte počítač dále od překážek nebo blíže k používanému přístupovému bodu. Pokud používáte přístupový bod bezdrátové sítě LAN, může být zařízení dočasně přetíženo. Závisí na tom, kolik jiných zařízení přes přístupový bod komunikuje. Pokud se přístupový bod ruší s jinými přístupovými body, změňte kanál přístupového bodu. Další informace najdete v příručce dodané s přístupovým bodem. Ověřte si, zda je v okně Možnosti napájení u položky Nastavení bezdrátového adaptéru vybráno nastavení Maximální výkon. Jakákoli jiná volba může způsobit selhání komunikace. Nastavení změňte podle pokynů v části Co udělat, jestliže se počítač nedaří připojit k přístupovému bodu bezdrátové sítě LAN? (str. 116).