Views
7 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Řešení potíží >

Řešení potíží > Optické disky n122 N Optické disky Co udělat, pokud externí optická jednotka nepracuje správně? Ověřte si, zda je externí optická jednotka připojena k síti a prostřednictvím portu USB k počítači. Pokud není připojena, nemusí pracovat správně.

Řešení potíží > Displej n123 N Displej Proč je obrazovka počítače náhle prázdná? ❑ ❑ ❑ ❑ Obrazovka počítače může zhasnout, pokud počítač nemá napájení nebo přešel do režimu snížené spotřeby (Spánek nebo Hibernace). Pokud je počítač v režimu spánku LCD (Video), stiskem libovolné klávesy jej přepněte zpět do normálního režimu. Další informace najdete v kapitole Používání režimů snížené spotřeby (str. 23). Zkontrolujte, zda je počítač řádně připojen ke zdroji napájení, zda je zapnut a zda indikátor napájení svítí. Je-li počítač napájen z akumulátoru, zkontrolujte, zda je akumulátor správně vložen a nabit. Další informace najdete v kapitole Používání akumulátoru (str. 16). Pokud je výstup zobrazení nasměrován do externího monitoru, stiskněte klávesy Fn+F7. Další informace najdete v kapitole Klávesové zkratky a funkce s klávesou Fn (str. 30).