Views
3 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Začínáme >

Začínáme > Umístění ovládacích prvků a konektorů n 12 N Seznam ovládacích prvků a konektorů bez označení Název ovládacího prvku/konektoru Vestavěný mikrofon (mono) Indikátor přístupu k médiím (str. 13) Bezpečnostní otvor Konektor DC IN Kryt prostoru pamět’ového modulu (str. 80) Umístění Nachází se na levé straně vestavěné kamery. Nachází se na pravé straně patice „Memory Stick Duo“. Nachází se mezi konektorem USB a LAN. Nachází se na levé straně konektoru monitoru. Nachází se na spodní straně počítače.

Začínáme > Indikátory n 13 N Indikátory Počítač je vybaven těmito indikátory: Indikátor Funkce Nabíjení Svítí během nabíjení akumulátoru. Další informace najdete v kapitole Nabíjení akumulátoru (str. 19). Vestavěná kamera MOTION EYE Přístupu k médiím Disková jednotka Num Lock Caps Lock Scroll Lock WIRELESS Svítí, pokud vestavěná kamera pracuje. Rozsvěcuje se během přístupu k datům na pamět’ové kartě (např. „Memory Stick“ a SD). (Pokud tento indikátor svítí, nepřepínejte počítač do režimu spánku ani jej nevypínejte.) Pokud indikátor nesvítí, pamět’ová karta se nepoužívá. Svítí, jestliže vestavěné zařízení k ukládání dat přistupuje k datům. Pokud tento indikátor svítí, nepřepínejte počítač do režimu spánku ani jej nevypínejte. Chcete-li aktivovat numerickou klávesnici, stiskněte klávesu Num Lk. Dalším stiskem této klávesy numerickou klávesnici deaktivujete. Pokud indikátor nesvítí, numerická klávesnice není aktivní. Chcete-li psát velká písmena, stiskněte klávesu Caps Lock. Pokud tento indikátor svítí a stisknete klávesu Shift, budete psát malá písmena. Dalším stiskem klávesy indikátor zhasnete. Pokud indikátor Caps Lock nesvítí, můžete pokračovat v normálním psaní. Stiskem kláves Fn+Scr Lk změníte způsob rolování displeje. Pokud indikátor Scroll Lock nesvítí, můžete pokračovat v normálním rolování. Funkce klávesy Scr Lk se liší podle programu, který právě používáte. Klávesa nepracuje ve všech programech. Svítí, jestliže je zapnuta jedna nebo více bezdrátových voleb.