Views
6 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Řešení potíží >

Řešení potíží > Klávesnice n132 N Klávesnice Co udělat, pokud je konfigurace klávesnice chybná? Rozložení jazyka na klávesnici počítače popisuje štítek na obalu. Pokud jste při instalaci systému Windows nastavili místní klávesnici, nebude nastavení odpovídat. Chcete-li nastavení klávesnice změnit, použijte tento postup: 1 Klikněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely. 2 Klikněte na Hodiny, jazyk a oblast a poté na položku Změnit klávesnice nebo jiné metody zadávání na záložce Oblast a jazyk. 3 Klikněte na položku Změnit klávesnice na kartě Klávesnice a jazyky. 4 Změňte požadované nastavení. Co udělat, pokud nelze klávesnicí zadávat některé znaky? Pokud nelze zadávat znaky U, I, O, P, J, K, L, M a podobné, může být aktivována klávesa Num Lk. Ověřte, zda nesvítí indikátor Num Lock. Pokud indikátor Num Lock svítí, klávesou Num Lk jej zhasněte a poté zadávejte znaky.

Řešení potíží > Diskety n133 N Diskety Proč se při připojení jednotky neobjeví na hlavním panelu ikona Bezpečně odebrat hardware a vysunout médium? Počítač disketovou jednotku nerozpoznal. Nejprve zkontrolujte, zda je kabel USB správně připojen ke konektoru USB. Pokud je spoj nutné opravit, počkejte chvíli, než počítač jednotku rozpozná. Pokud se ikona stále neobjeví, použijte tento postup: 1 Ukončete všechny programy přistupující k disketové jednotce. 2 Počkejte, než zhasne indikátor na disketové jednotce. 3 Tlačítkem pro vysunutí vysuňte disketu a disketovou jednotku USB odpojte od počítače. 4 Disketovou jednotku znovu připojte tak, že konektor USB zapojíte do patice USB. 5 Klikněte na tlačítko Start, na šipku vedle tlačítka Vypnout a příkazem Restartovat restartujte počítač. Co udělat, pokud nelze na disketu ukládat data? ❑ ❑ Zkontrolujte, zda je disketa správně vložena do jednotky. Pokud je disketa vložena správně a stále není možné zapisovat data, může být disketa plná nebo chráněná proti zápisu. Použijte disketu bez ochrany proti zápisu nebo ochranu zrušte.