Views
3 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Řešení potíží >

Řešení potíží > Zvuk a video n134 N Zvuk a video Jak vypnout zvuk po spuštění Windows? Chcete-li zvuk po spuštění Windows vypnout, použijte tento postup: 1 Klikněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely. 2 Klikněte na Hardware a zvuk. 3 V nabídce Zvuk klikněte na položku Spravovat zvuková zařízení. 4 Na kartě Zvuky zrušte kliknutím zaškrtnutí políčka Přehrát zvuk při spuštění systému Windows. 5 Klikněte na tlačítko OK. Jak změnit výstupní zvukové zařízení? Pokud ze zařízení připojeného do portu (např. USB, výstup HDMI, optický výstup nebo konektor sluchátek) neuslyšíte zvuk, musíte výstupní zvukové zařízení změnit. 1 Ukončete všechny spuštěné programy. 2 Klikněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely. 3 Klikněte na Hardware a zvuk. 4 V nabídce Zvuk klikněte na položku Spravovat zvuková zařízení. 5 Na kartě Přehrávání vyberte požadované zařízení zvukového výstupu a klikněte na Nastavit výchozí.

Řešení potíží > Zvuk a video n135 N Co udělat, pokud neslyším zvuk z výstupního zvukového zařízení připojeného do výstupního konektoru HDMI, optického výstupu nebo konektoru k připojení sluchátek? ❑ ❑ Pokud chcete ze zařízení připojeného do portu (např. výstupní konektor HDMI, optický výstup nebo konektor sluchátek) slyšet zvuk, musíte výstupní zvukové zařízení změnit. Podrobný postup naleznete v části Jak změnit výstupní zvukové zařízení? (str. 134). Pokud z výstupního zvukového zařízení stále neslyšíte žádný zvuk, použijte tento postup: 1 Postupujte podle kroků 1 až 4 v části Jak změnit výstupní zvukové zařízení? (str. 134). 2 Na kartě Přehrávání vyberte ikonu HDMI nebo S/PDIF a klikněte na Vlastnosti. 3 Klikněte na kartu Upřesnit. 4 Vyberte vzorkovací kmitočet a bitovou hloubku, které zařízení podporuje (např. 48 000 Hz, 16 bitů). 5 Klikněte na tlačítko OK. Proč při přehrávání videozáznamů s vysokým rozlišením (např. u záznamů pořízených videokamerou AVCHD) dochází k přerušování zvuku nebo vynechávání snímků? Přehrávání videozáznamů s vysokým rozlišením klade značné nároky na hardware počítače (např. CPU, GPU nebo systémovou pamět’). Během přehrávání videozáznamu mohou být některé operace nebo funkce nedostupné a v závislosti na konfiguraci počítače může docházet k přerušování zvuku, vynechávání snímků a výpadkům přehrávání.