Views
9 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Řešení potíží >

Řešení potíží > „Memory Stick“ n136 N „Memory Stick“ Co udělat, pokud nelze médium „Memory Stick“ naformátované na počítači VAIO použít na jiném zařízení? Médium „Memory Stick“ bude možná nutno přeformátovat. Při formátování média „Memory Stick“ se vymažou veškerá uložená data včetně hudby. Před přeformátováním média „Memory Stick“ zálohujte důležitá data a ujistěte se, že na médiu nejsou soubory, které byste chtěli zachovat. 1 Data z média „Memory Stick“ zkopírujte na vestavěné zařízení k ukládání dat nebo obrázků. 2 Médium „Memory Stick“ naformátujte podle pokynů v části Formátování média „Memory Stick“ (str. 38). Mohu prostřednictvím média „Memory Stick“ kopírovat obrázky z digitálního fotoaparátu? Ano, a můžete také prohlížet videoklipy natočené videokamerami kompatibilními s médii „Memory Stick“. Proč nelze na médium „Memory Stick“ ukládat data? Některá média „Memory Stick“ jsou vybavena přepínačem, který chrání data před náhodným vymazáním nebo přepsáním. Zkontrolujte, zda je ochranný přepínač vypnut.

Řešení potíží > Periferní zařízení n137 N Periferní zařízení Co udělat, pokud nelze připojit zařízení USB? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Je-li to možné, zkontrolujte, zda je zařízení USB zapnuto a používá vlastní napájení. Například u digitální kamery zkontrolujte, zda má nabitý akumulátor. Pokud používáte tiskárnu, zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně připojen do zásuvky. Zkuste použít jiný konektor USB v počítači. Software ovladač může být nainstalován ke konkrétnímu konektoru použitému při prvním připojení zařízení. Další informace najdete v příručce dodané se zařízením USB. V některých případech je třeba před připojením zařízení nainstalovat software. Připojením jednoduchého zařízení s nízkou spotřebou (například myši) zkontrolujte, zda konektor pracuje. V činnosti zařízení mohou kvůli závadě v distribuci energie bránit i rozbočovače USB. Doporučujeme připojovat zařízení přímo do počítače.