Views
8 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

O mezinárodní program

O mezinárodní program ENERGY STAR(R) > n138 N O mezinárodní program ENERGY STAR(R) Následující informace se vztahují pouze k produktům s klasifikací ENERGY STAR. Jako partner programu ENERGY STAR společnost Sony prohlašuje, že tento výrobek splňuje standardy programu ENERGY STAR pro úsporu energie. Mezinárodní program ENERGY STAR podporuje používání energeticky úsporných počítačů a kancelářského vybavení. Tento program podporuje vývoj a šíření výrobků, jejichž funkce umožňují účinně snižovat spotřebu energie. Podrobné informace o programu ENERGY STAR naleznete na následujících webových stránkách: ❑ http://www.energystar.gov (USA) ❑ http://www.eu-energystar.org (Evropa) Tento počítač je navržen podle norem ENERGY STAR a disponuje následujícími funkcemi snížené spotřeby, které se vztahují k napájení počítače ze sítě: ❑ Podsvícení LCD se po 15 minutách nečinnosti automaticky vypíná. ❑ Po 30 minutách nečinnosti se počítač přepíná do režimu spánku. Stiskem libovolného tlačítka se počítač vrátí do normálního režimu.

Ochranné známky > n139 N Ochranné známky SONY a logo SONY jsou registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation. VAIO, logo VAIO logo a další názvy produktů a služeb společnosti Sony jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation nebo jejích poboček. Výraz i.LINK označuje IEEE 1394. Intel, Pentium, Intel SpeedStep a Atom jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation. Microsoft, Windows, Windows Vista, BitLocker, Aero a logo Windows jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších zemích. Blu-ray Disc , Blu-ray , Blu-ray 3D , logo Blu-ray Disc a logo Blu-ray 3D jsou ochranné známky sdružení Blu-ray Disc Association. Slovní značka a loga BLUETOOTH jsou registrované ochranné známky ve vlastnictví společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnost Sony Corporation je používá výhradně na licenčním základě. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy patří příslušným vlastníkům. Roxio Easy Media Creator je ochranná známka společnosti Sonic Solutions. WinDVD je ochranná známka společnosti Corel Inc. PowerDVD je ochranná známka společnosti CyberLink.Inc. NVIDIA a 3D Vision jsou registrované ochranné známky a/nebo ochranné známky společnosti NVIDIA Corporation v USA a dalších zemích. ArcSoft a logo ArcSoft jsou registrované ochranné známky společnosti ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion je ochranná známka společnosti ArcSoft, Inc. AMD, logo AMD Arrow, ATI a uvedené kombinace, Radeon, AMD Phenom, AMD Turion, AMD Athlon, AMD Virtualization, AMD-V jsou ochranné známky společnosti Advanced Micro Devices, Inc.