Views
8 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Začínáme >

Začínáme > Používání akumulátoru n 18 N Vyjmutí akumulátoru ! Při vyjmutí akumulátoru ze zapnutého počítače, který není připojen k sít’ovému adaptéru, dojde ke ztrátě všech neuložených dat. 1 Vypněte počítač a zavřete displej LCD. 2 Zámek akumulátoru LOCK posuňte do odjištěné polohy. 3 Posuňte a podržte západku RELEASE akumulátoru, konec prstu zasuňte pod výčnělek na akumulátoru, akumulátor zvedněte ve směru šipky a poté ho vytáhněte z počítače. ! V zájmu zachování vlastní bezpečnosti používejte pouze pouze originální akumulátory a sít’ové adaptéry Sony, které odpovídají standardu kontroly kvality, a dodávané společností Sony k počítačům VAIO. Některé počítače VAIO pracují pouze s originálními akumulátory Sony.

Začínáme > Používání akumulátoru n 19 N Nabíjení akumulátoru Akumulátor dodaný s počítačem není v době dodání zcela nabitý. Nabíjení akumulátoru 1 Vložte akumulátor. 2 Prostřednictvím sít’ového adaptéru připojte počítač ke zdroji napájení. Indikátor nabíjení svítí při nabíjení akumulátoru. Až se akumulátor dobije zhruba na maximální úroveň, kterou jste zvolili, indikátor nabíjení zhasne. Stav indikátoru nabíjení Svítí oranžově Bliká spolu s indikátorem napájení rozsvíceným zeleně Bliká spolu s indikátorem napájení rozsvíceným oranžově Rychle bliká oranžově Význam Probíhá nabíjení akumulátoru. Napětí akumulátoru je nedostatečné. (Normální režim) Napětí akumulátoru je nedostatečné. (Režim spánku) V důsledku závady akumulátoru nebo jeho odpojení došlo k chybě akumulátoru. ! Akumulátor od začátku dobíjejte způsobem popsaným v této příručce.