Views
8 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Začínáme >

Začínáme > Používání akumulátoru n 20 N ✍ Při napájení ze sítě ponechte akumulátor vložený v počítači. Během používání počítače se bude akumulátor nabíjet. Pokud je úroveň nabití akumulátoru nedostatečná a indikátor nabíjení i napájení bliká, musíte připojit sít’ový adaptér a nechat akumulátor nabít nebo počítač vypnout a vložit plně nabitý akumulátor. K vašemu počítači je dodáván lithium iontový akumulátor, který lze nabíjet kdykoli. Nabíjení částečně vybitého akumulátoru nemá vliv na jeho životnost. Při používání některých softwarových aplikací nebo periferních zařízení počítač nemusí přejít do režimu Hibernace ani v případě, kdy se zbývající energie akumulátoru snižuje. Chcete-li při napájení počítače z akumulátoru zabránit ztrátě dat, musíte data často ukládat a ručně aktivovat režim řízení spotřeby, například režim spánku nebo režim Hibernace. Pokud se akumulátor během přepnutí počítače do režimu spánku vybije, veškerá neuložená data ztratíte. Návrat do předchozího pracovního stavu je nemožný. Ztrátě dat předejdete častým ukládáním.

Začínáme > Používání akumulátoru n 21 N Prodloužení životnosti akumulátoru Při napájení počítače z akumulátoru můžete životnost akumulátoru prodloužit následujícími způsoby. ! U modelů vybavených operačním systémem Windows 7 Starter nelze použít některé funkce popsané v této Uživatelská příručka. Další informace najdete v kapitole O modelech s Windows 7 Starter (str. 4). ❑ Snižte jas displeje počítače. ❑ Použijte režim snížené spotřeby. Další informace najdete v kapitole Používání režimů snížené spotřeby (str. 23).