Views
8 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Začínáme > Bezpečné

Začínáme > Bezpečné vypnutí počítače n 22 N Bezpečné vypnutí počítače Chcete-li zabránit ztrátě neuložených dat, vypínejte počítač řádným postupem popsaným níže. Vypínání počítače 1 Vypněte všechna periferní zařízení připojená k počítači. 2 Uložte svá data a ukončete všechny spuštěné aplikace. 3 Klikněte na tlačítko Start a Vypnout. Počítač se po krátké době vypne. Ověřte si, že indikátor napájení zhasnul.

Začínáme > Používání režimů snížené spotřeby n 23 N Používání režimů snížené spotřeby Výhodu nastavení řízení spotřeby lze využít k prodloužení životnosti akumulátoru. Kromě normálního provozního režimu počítač disponuje dvěma rozdílnými režimy snížené spotřeby, které můžete podle svých požadavků použít: Spánek a Hibernace. ! Pokud počítač nehodláte delší dobu používat a je odpojen od střídavého sít’ového napájení, uveďte jej do režimu Hibernace nebo jej vypněte. Pokud se akumulátor během přepnutí počítače do režimu spánku vybije, veškerá neuložená data ztratíte. Návrat do předchozího pracovního stavu je nemožný. Ztrátě dat předejdete častým ukládáním. Režim Normální režim Režim spánku Režim Hibernace Popis Jedná se o normální režim počítače při používání. Je-li počítač v tomto režimu, svítí zelený indikátor napájení. V režimu spánku počítač vypne displej a uvede zařízení k ukládání dat a procesor do režimu snížené spotřeby. Je-li počítač v tomto režimu, oranžový indikátor napájení pomalu bliká. Z režimu spánku se počítač zapíná rychleji než z režimu Hibernace. V režimu spánku je však spotřeba energie vyšší než v režimu Hibernace. Pokud je počítač v režimu Hibernace, stav systému bude uložen na vestavěné zařízení k ukládání dat a vypnuto napájení. I když se akumulátor vybije, data nebudou ztracena. Pokud je počítač v tomto režimu, indikátor napájení nesvítí.