Views
2 weeks ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Začínáme > Udržení

Začínáme > Udržení počítače v optimálních podmínkách n 28 N Použití funkce VAIO Care Pomocí funkce VAIO Care můžete provádět pravidelné kontroly výkonnosti a počítač ladit tak, aby pracoval na optimální úrovni. Kdykoli dojde k problému s počítačem, spust’te funkci VAIO Care. VAIO Care přijme odpovídající opatření k vyřešení problému. Spuštění funkce VAIO Care ❑ ❑ Modely s tlačítkem ASSIST Pokud je počítač vypnutý, stiskněte tlačítko ASSIST. Modely bez tlačítka ASSIST Klikněte na tlačítko Start, Všechny programy a VAIO Care. ! Pokud se počítač nachází v režimu Hibernace, tlačítko ASSIST nemačkejte. ✍ Další informace najdete v souboru nápovědy přiloženém k VAIO Care. Pokud je počítač vypnutý, u modelů vybavených tlačítkem ASSIST se stiskem tohoto tlačítka spustí aplikace Záchrana VAIO Care (VAIO Care Rescue). Aplikaci Záchrana VAIO Care (VAIO Care Rescue) lze použít k obnovení počítače v případě nouze, například když se nespustí Windows.

Práce s počítačem VAIO > n 29 N Práce s počítačem VAIO Tato část popisuje, jak maximálně využít všech možností vašeho počítače VAIO. ❑ Používání klávesnice (str. 30) ❑ Používání dotykové podložky (str. 32) ❑ Používání tlačítka se speciálními funkcemi (str. 33) ❑ Používání vestavěné kamery (str. 34) ❑ Používání média „Memory Stick“ (str. 35) ❑ Používání jiných modulů/pamět’ových karet (str. 41) ❑ Používání sítě Internet (str. 46) ❑ Používání sítě (LAN) (str. 47) ❑ Používání bezdrátové sítě LAN (str. 48) ❑ Používání funkce BLUETOOTH (str. 53)