Views
9 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Používání dotykové podložky n 32 N Používání dotykové podložky Pomocí dotykové podložky můžete kurzorem ukazovat na objekty na obrazovce, vybírat je, přetahovat a posouvat. Akce Ukázání Popis Pohybem prstu po dotykové podložce (1) umístěte kurzor (2) na položku nebo objekt. Kliknutí Jednou stiskněte levé tlačítko (3). Dvojité kliknutí Stiskněte levé tlačítko dvakrát za sebou. Kliknutí pravým tlačítkem myši Jednou stiskněte pravé tlačítko (4). U mnoha aplikací se tímto způsobem vyvolá místní nabídka (pokud je dostupná). Přetáhnutí Posouvání Pohybujte prstem po podložce a současně držte stisknuté levé tlačítko. Pohybem prstu podél pravého okraje dotykové podložky posunete zobrazení svisle. Pohybem prstu podél spodního okraje dotykové podložky posunete zobrazení vodorovně (funkce posouvání je k dispozici pouze u aplikací, které podporují používání této funkce prostřednictvím dotykové podložky). ✍ Pokud je k počítači připojena myš, můžete dotykovou podložku vypínat a zapínat. Chcete-li nastavení dotykové podložky změnit, použijte VAIO Control Center. ! Před zákazem dotykové podložky nezapomeňte připojit myš. Pokud dotykovou podložku zakážete před připojením myši, budete moci použít pro operace ukazatele pouze klávesnici.

Práce s počítačem VAIO > Používání tlačítka se speciálními funkcemi n 33 N Používání tlačítka se speciálními funkcemi Počítač je vybaven speciálním tlačítkem, které usnadňuje používání zvláštních funkcí. Tlačítko speciální funkce Tlačítko ASSIST Funkce Pokud je počítač zapnutý, spustí se VAIO Care. Pokud je počítač vypnutý, tlačítko ASSIST spustí aplikaci Záchrana VAIO Care (VAIO Care Rescue). Aplikaci Záchrana VAIO Care (VAIO Care Rescue) lze použít k obnovení počítače v případě nouze, například když se nespustí Windows. Další informace najdete v kapitole Použití funkce VAIO Care (str. 28). ! Pokud se počítač nachází v režimu Hibernace, tlačítko ASSIST nemačkejte.