Views
9 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Používání média „Memory Stick“ n 38 N Formátování média „Memory Stick“ Jak naformátovat médium „Memory Stick“ Médium „Memory Stick“ již bylo ve výchozím nastavení naformátováno a je připraveno k použití. Pokud chcete médium naformátovat na svém počítači, použijte tento postup. ! Ověřte si, zda používáte zařízení, které je určeno k formátování médií a podporuje médium „Memory Stick“. Při formátování média „Memory Stick“ dojde k vymazání všech dat uložených na médiu. Před naformátováním média si ověřte, zda neobsahuje vaše cenná data. Během formátování nevyjímejte médium „Memory Stick“ z patice. Hrozí jeho selhání. 1 Vyhledejte patici „Memory Stick Duo“. 2 Médium „Memory Stick“ opatrně zasuňte do patice tak, aby zaklaplo na místo. 3 Klikněte na tlačítko Start a na položku Počítač. 4 Pravým tlačítkem klikněte na ikonu „Memory Stick“ a vyberte Formátovat. 5 Klikněte na Obnovit výchozí nastavení zařízení. ! Velikost alokační jednotky a systém souborů se může změnit. Z rozevíracího seznamu Systém souborů nevybírejte NTFS, aby nedošlo k poruše. ✍ Formátování bude dokončeno mnohem rychleji, pokud z nabídky Možnosti formátování zvolíte Rychlé formátování.

Práce s počítačem VAIO > Používání média „Memory Stick“ n 39 N 6 Klikněte na Spustit. 7 Postupujte podle pokynů na obrazovce. ! Formátování média „Memory Stick“ může trvat jistou dobu (s ohledem na typ média).