Views
7 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Používání média „Memory Stick“ n 40 N Poznámky k formátování média „Memory Stick“ ❑ Váš počítač byl vyzkoušen s médii „Memory Stick“ značky Sony s kapacitou až 32 GB, dostupnými od května 2010, a je s nimi kompatibilní. Všechna média „Memory Stick“ však nemají zaručenou kompatibilitu. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Při instalaci do patice uchopte médium „Memory Stick“ tak, aby šipka směřovala správným směrem. Vyvarujte se poškození počítače nebo pamět’ové karty – pokud nelze médium „Memory Stick“ do patice zasunout lehce, nepoužívejte nadměrnou sílu. Při vkládání a vyjímání média „Memory Stick“ z patice postupujte opatrně. Nesnažte se ho vkládat nebo vyjímat silou. Při vložení média „Memory Stick“ s několika konverzními adaptéry není zaručena kompatibilita. Patice „Memory Stick Duo“ na počítači nepodporuje funkci ochrany autorských práv („MagicGate“) karty „Memory Stick“. Kromě vašeho osobního využití je použití jakýchkoli zvukových nebo obrazových dat, která jste pořídili bez předchozího souhlasu držitelů autorských práv, porušením autorského zákona. Proto lze média „Memory Stick“ s daty chráněnými autorským zákonem používat pouze v rozsahu zákona. Do patice nevkládejte více než jednu pamět’ovou kartu. Při nesprávném vložení média může dojít k poškození počítače a média.

Práce s počítačem VAIO > Používání jiných modulů/pamět’ových karet n 41 N Používání jiných modulů/pamět’ových karet Používání pamět’ové karty SD Váš počítač je vybaven paticí pro pro pamět’ovou kartu SD. Tato patice slouží k přenosu dat mezi digitálními fotoaparáty, videokamerami, přehrávači a jinými audio/video zařízeními. Než začnete používat pamět’ové karty SD Do patice pro pamět’ovou kartu SD lze vložit následující pamět’ové karty: ❑ Pamět’ová karta SD ❑ Pamět’ová karta SDHC Nejnovější informace o kompatibilních pamět’ových kartách naleznete na příslušném webovém serveru (viz Vyhledání podrobností o vašem počítači VAIO (str. 5)).