Views
8 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Používání jiných modulů/pamět’ových karet n 42 N Vložení pamět’ové karty SD 1 Najděte patici pro pamět’ovou kartu SD. 2 Pamět’ovou kartu SD držte tak, aby šipka směřovala do patice. 3 Pamět’ovou kartu SD zasuňte opatrně do patice tak, aby zaklapla na místo. Nezatlačujte kartu do patice silou. ✍ Pokud zasouváte pamět’ovou kartu SD do patice poprvé, možná budete vyzváni k instalaci softwaru ovladače. V tomto případě postupujte podle pokynů na obrazovce. Po vložení karty do patice se v okně Počítač objeví ikona pamět’ové karty SD.

Práce s počítačem VAIO > Používání jiných modulů/pamět’ových karet n 43 N Vyjmutí pamět’ové karty SD 1 Najděte patici pro pamět’ovou kartu SD. 2 Ověřte, zda indikátor přístupu k médiím nesvítí. 3 Pamět’ovou kartu SD zatlačte směrem do počítače a uvolněte. Pamět’ová karta SD se vysune. 4 Vytáhněte ji z patice.