Views
8 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Přizpůsobení

Přizpůsobení počítače VAIO > Nastavení hesla n 72 N Nastavení hesla Nastavení hesla slouží k ochraně počítače před před neoprávněným přístupem. Uživatel musí zadat heslo při zapnutí počítače při návratu z režimu spánku nebo režimu Hibernace do normálního režimu. ! Heslo nesmíte zapomenout. Heslo si zapište a uložte jej na bezpečném místě. Typ hesla Heslo pro zapnutí Popis K nastavení dvou typů hesel můžete použít funkce BIOS: - Heslo počítače: uživatelům s oprávněním správce umožňuje měnit všechny možnosti nastavení na obrazovce systému BIOS i spouštět počítač. - Uživatelské heslo: běžným uživatelům umožňuje měnit některá nastavení systému BIOS a spouštět počítač. Chcete-li nastavit heslo uživatele, musíte nejprve nastavit heslo správce. ✍ K zadání hesla pro zapnutí budete vyzváni po zobrazení loga VAIO při spouštění počítače. ! Pokud heslo počítače zapomenete, bude jej nutno vynulovat, za což vám bude naúčtován poplatek. Chcete-li heslo vynulovat, obrat’te se na autorizované servisní středisko Sony. Nejbližší středisko nebo agenta vyhledejte v části Vyhledání podrobností o vašem počítači VAIO (str. 5). Uživatelské heslo lze na obrazovce nastavení systému BIOS vynulovat zadáním hesla počítače. Heslo systému Windows Umožňuje uživateli přihlásit se do počítače a každý uživatelský účet chránit vlastním heslem. ✍ O zadání hesla systému Windows budete požádáni po vybrání účtu uživatele.

Přizpůsobení počítače VAIO > Nastavení hesla n 73 N Nastavení hesla pro zapnutí Zadání hesla pro zapnutí (heslo počítače) 1 Zapněte počítač a opakovaně tiskněte klávesu F2, dokud nezmizí logo VAIO. Počítač zobrazí obrazovku nastavení systému BIOS. Pokud se obrazovka neobjeví, restartujte počítače a akci zopakujte. 2 Klávesou < nebo , vyberte možnost Security a obrazovku Security, vyberte možnost Set Machine Password a poté stiskněte klávesu Enter. 3 Na obrazovce zadání hesla zadejte dvakrát heslo a stiskněte klávesu Enter. Délka hesla může být až 32 znaků (včetně mezer). 4 V oblasti Security vyberte možnost Password when Power On a poté stiskněte klávesu Enter. 5 Změna nastavení z Disabled na Enabled. 6 Klávesou < nebo , vyberte možnost Exit, vyberte možnost Exit Setup a stiskněte klávesu Enter. Po zobrazení výzvy k potvrzení stiskněte klávesu Enter.