Views
7 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Bezpečnostní zásady >

Bezpečnostní zásady > Bezpečnostní informace n 88 N Akumulátor ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Akumulátory nevystavujte teplotám nad 60 °C, například na přímém slunečním záření nebo v autě zaparkovaném na slunci. V zájmu zachování vlastní bezpečnosti používejte pouze pouze originální akumulátory a sít’ové adaptéry Sony, které odpovídají standardu kontroly kvality, a dodávané společností Sony k počítačům VAIO. Některé počítače VAIO pracují pouze s originálními akumulátory Sony. Akumulátor uchovávejte mimo dosah všech zdrojů tepla. Akumulátor udržujte v suchu. Akumulátor neotevírejte ani nezkoušejte demontovat. Akumulátor nevystavujte mechanickým nárazům, způsobeným např. pádem na tvrdou plochu. Nebudete-li počítač delší dobu používat, vyjměte z počítače akumulátor, abyste zabránili jeho poškození. Pokud jste akumulátor delší dobu nepoužívali, jeho zbývající kapacita může být nízká. To je normální a nejedná se o poruchu. Akumulátor se postupně vybíjí, i když se nepoužívá. K počítači připojte sít’ový adaptér a před dalším používání akumulátor nabijte. Sluchátka ❑ ❑ Bezpečnost silničního provozu – Sluchátka nepoužívejte při řízení automobilu, při jízdě na kole ani při řízení jakéhokoli motorového vozidla. Takové jednání je v některých oblastech nezákonné. Poslech hlasité hudby může rovněž znamenat nebezpečí při chůzi, zejména na přechodech pro chodce. Ochrana před poškozením sluchu – Při nošení sluchátek nepoužívejte příliš vysokou hlasitost. Odborníci na sluch varují před nepřetržitým a příliš dlouhým poslechem hlasitého zvuku. Začne-li vám zvonit v uších, snižte hlasitost nebo přestaňte sluchátka používat.

Bezpečnostní zásady > Informace o péči a údržbě n 89 N Informace o péči a údržbě Počítač ❑ ❑ K čištění skříně použijte měkký hadřík, buď suchý nebo lehce navlhčený slabým roztokem saponátu. Nepoužívejte abrazivní utěrky, čisticí prášky nebo rozpouštědla jako líh nebo benzín, která mohou poškodit povrchovou úpravu počítače. Před čištěním počítače nezapomeňte odpojit sít’ový adaptér a vyjmout akumulátor. Obrazovka LCD K otírání povrchu LCD displeje používejte měkký a suchý hadřík. Třením povrchu může dojít k poškození obrazovky. Vestavěná kamera Vestavěnou kameru a prostor okolo ní čistěte měkkou suchou tkaninou. Kameru neotírejte silou, protože se může snadno poškrábat. Disky ❑ ❑ ❑ Správná péče o disk je základní podmínkou dlouhodobé spolehlivosti. Nepoužívejte rozpouštědla jako benzín, ředidla, komerční čisticí prostředky ani antistatické spreje. Tyto látky mohou disk poškodit. Při běžném čištění uchopte disk za okraje a měkkým hadříkem otírejte povrch disku směrem od středu k okrajům. Pokud je disk silně znečištěn, navlhčete měkký hadřík ve vodě, dobře jej vyždímejte a otírejte povrch disku směrem od středu k okrajům. Veškerou zbývající vlhkost otřete suchým měkkým hadříkem.