Views
9 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Před zahájením práce

Před zahájením práce > Ergonomická pravidla n 8 N Ergonomická pravidla Tento počítač budete používat jako přenosné zařízení v různých prostředích. Při používání počítače v kanceláři i v terénu v co největší míře dodržujte následující ergonomická pravidla: ❑ ❑ Poloha počítače – Počítač postavte přímo před sebe. Při používání klávesnice, dotykové podložky nebo polohovacího zařízení udržujte předloktí vodorovně a mějte zápěstí v neutrální, uvolněné poloze. Paže nechejte volně splývat podél těla. Během práce s počítačem dělejte časté přestávky. Nadměrně dlouhé používání počítače může způsobit přetížení svalů nebo šlach. Kancelářské vybavení a poloha – Použijte židli s dobrou opěrou zad. Nastavte výšku židle tak, aby celá plocha chodidel spočívala na podlaze. Pro zvýšení pohodlí lze použít opěrku chodidel. Seďte volně a vzpřímeně. Neohýbejte se dopředu a nezaklánějte se příliš dozadu.

Před zahájením práce > Ergonomická pravidla n 9 N ❑ ❑ ❑ Úhel pohledu na displej počítače – Pomocí funkce naklánění nastavte optimální polohu displeje. Správným nastavením polohy displeje lze snížit namáhání zraku a svalovou únavu. Rovněž nastavte úroveň jasu zobrazení. Osvětlení – Počítač umístěte tak, aby se na displeji neodráželo světlo nebo nevytvářely odrazy z oken nebo osvětlení. Používejte nepřímé osvětlení, světlo, které na displeji nevytváří jasná místa. Správné osvětlení zvyšuje pohodlí a efektivitu práce. Umístění externího monitoru – Pokud používáte externí monitor, umístěte jej do vzdálenosti umožňující pohodlné sledování. Sedíte-li před monitorem, obrazovka se musí nacházet v úrovni očí nebo o něco níže.