Views
8 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Bezpečnostní zásady >

Bezpečnostní zásady > Manipulace s LCD displejem n 92 N Manipulace s LCD displejem ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Displej nevystavujte přímému slunečnímu záření. Mohlo by dojít k jeho poškození. Při používání počítače v blízkosti okna zabraňte dopadu přímého slunečního světla. Zabraňte poškrábání povrchu nebo nadměrnému tlaku na LCD displej. Mohlo by dojít k jeho poškození. Při používání počítače při nízkých teplotách může na LCD displeji zůstávat zbytkový obraz. Nejedná se o poruchu. Po obnovení normální teploty počítače se obrazovka vrátí k normální funkci. Jestliže je na LCD displeji delší dobu zobrazen stejný obraz, může dojít k výskytu zbytkového obrazu. Tento obraz po několika okamžicích zmizí. Chcete-li zabránit výskytu zbytkového obrazu, používejte spořič obrazovky. Displej se během používání zahřívá. To je normální a nejedná se o poruchu. Displej byl vyroben pomocí velice přesné technologie. Přesto se na něm mohou trvale zobrazovat malé černé nebo svítící body (červené, modré nebo zelené). Jde o normální výsledek výrobního postupu a nikoli o poruchu. Nastavení LCD displeje v okně Nastavení počítače Tablet PC neměňte, i když jsou k dispozici další možnosti nastavení, protože tak může dojít k nestabilitě počítače. Společnost Sony nepřijímá žádnou zodpovědnost za jakékoli závady způsobené změnami tohoto nastavení. Zavřené víko LCD monitoru nevystavujte tlaku, protože může poškrábat nebo znečistit LCD displej.

Bezpečnostní zásady > Používání zdroje napájení n 93 N Používání zdroje napájení ❑ ❑ ❑ Napájecí zásuvku nepoužívejte společně s dalším elektrickým zařízením s vysokým příkonem, například s kopírkou nebo skartovačkou. Můžete si zakoupit prodlužovací kabel s přepět’ovou ochranou. Tento doplněk zabraňuje poškození počítače způsobené náhlým přepětím (například za bouřky). Používejte sít’ový adaptér dodaný s počítačem nebo originální výrobky Sony. Nepoužívejte žádný jiný sít’ový adaptér, aby nedošlo k poruše.