Views
5 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Bezpečnostní zásady >

Bezpečnostní zásady > Manipulace s vestavěným zařízením k ukládání dat n 98 N Manipulace s vestavěným zařízením k ukládání dat Data na vestavěném zařízení k ukládání dat pevný disk nebo disk s pamětí flash (SSD) jsou uložena ve vysoké hustotě a jejich načítání nebo zápis probíhá velmi rychle. Při nesprávném zacházení se však mohou snadno poškodit. Při poškození zařízení k ukládání dat nelze data obnovit. Aby ke ztrátě dat nedošlo, je třeba s počítačem zacházet opatrně. Aby nedošlo k poškození vestavěného zařízení k ukládání dat ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ S počítačem neprovádějte náhlé pohyby. Počítač udržujte v bezpečné vzdálenosti od magnetů. Počítač nepokládejte na místa, která jsou vystavena mechanickým otřesům, ani jej neumíst’ujte do nestabilní polohy. V okamžiku, kdy počítač načítá data nebo je zapisuje na pevný disk, počítač nevypínejte ani nerestartujte. Počítač nepoužívejte v místech vystavených prudkým změnám teploty. Zařízení k ukládání dat nevyjímejte z počítače.

Řešení potíží > n 99 N Řešení potíží Tato část popisuje řešení běžných potíží, s nimiž se můžete při práci s počítačem VAIO setkat. Mnohé potíže mají jednoduchá řešení. Pokud se tato řešení minou účinkem, použijte software VAIO Care. Chcete-li software spustit, čtěte část Použití funkce VAIO Care (str. 28). Pokud se problémy stále nedaří vyřešit a budete potřebovat pomoc, navštivte webové stránky podpory Vyhledání podrobností o vašem počítači VAIO (str. 5). Některé funkce a možnosti uvedené v této části nemusí být na vašem počítači dostupné. ❑ Provoz počítače (str. 101) ❑ Aktualizace/Zabezpečení systému (str. 107) ❑ Obnova systému/Médium pro obnovení systému (str. 108) ❑ Oddíl (str. 110) ❑ Akumulátor (str. 111) ❑ Vestavěná kamera (str. 113) ❑ Připojení k síti (LAN/WLAN) (str. 115) ❑ Technologie BLUETOOTH (str. 119) ❑ Optické disky (str. 122) ❑ Displej (str. 123) ❑ Tisk (str. 127) ❑ Mikrofon (str. 128) ❑ Reproduktory (str. 129)