Views
8 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Roumain

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Roumain

Mărci comerciale > n140

Mărci comerciale > n140 N Sigla SD este marcă comercială. Sigla SDHC este marcă comercială. Sigla SDXC este marcă comercială. Marca ExpressCard și siglele sale sunt deţinute de PCMCIA și utilizarea acestor mărci de către Sony Corporation se efectuează sub licenţă. Alte mărci comerciale și nume comerciale aparţin respectivilor proprietari. HDMI, sigla HDMI și High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC. CompactFlash ® este marcă comercială a SanDisk Corporation. „PlaceEngine” este marcă comercială înregistrată a Koozyt, Inc. Marca „PlaceEngine” a fost dezvoltată de Sony Computer Science Laboratories, Inc. și este licenţiată de Koozyt, Inc. „AVCHD” este o marcă comercială a Panasonic Corporation și Sony Corporation. ENERGY STAR și marcajul ENERGY STAR sunt mărci înregistrate în SUA. Toate celelalte nume de sisteme, produse și servicii sunt mărci comerciale ale respectivilor proprietari. În manual nu sunt specificate marcajele sau ®. Caracteristicile și specificaţiile pot fi modificate fără notificare. Toate celelalte mărci comerciale sunt mărci comerciale ale respectivilor proprietari. Este posibil ca nu toate software-urile listate mai sus să se livreze împreună cu modelul dvs.

Notă > n141 N Notă © 2011 Sony Corporation. Toate drepturile rezervate. Acest manual și aplicaţiile software descrise aici, în întregime sau parţial, nu pot fi reproduse, traduse sau reduse la o formă prin care să poată fi citite de sisteme automate, fără aprobare prealabilă, în scris. Sony Corporation nu oferă nicio garanţie în ceea ce privește acest manual, software-ul sau alte informaţii, conţinute de prezentul și prin prezentul, renunţă în mod expres la orice garanţii implicite sau condiţii de comercializare sau conformitate pentru un motiv anume cu privire la acest manual, la software sau alte astfel de informaţii. Sony Corporation nu va fi responsabilă în nicio situaţie pentru daunele incidentale, ulterioare sau speciale, rezultate în urma prejudiciilor, contractelor sau în alt mod, produse ca urmare sau în legătură cu acest manual, cu software-ul sau cu alte informaţii conţinute în acest manual sau cu folosirea acestuia. În manual nu sunt specificate marcajele sau ®. Sony Corporation își rezervă dreptul de modifica acest manual sau informaţiile conţinute de acesta în orice moment, fără notificare. Software-ul descris în prezentul este guvernat de termenii unui acord de licenţă de utilizare separat. Sony Corporation nu își asumă răspunderea și nu va compensa pierderile de înregistrări de pe computerul dvs., medii de înregistrare externe sau dispozitivele de înregistrare și nicio altă pierdere relevantă, inclusiv neefectuarea de înregistrări cauzată de o defecţiune a computerului dvs. sau situaţia în care conţinutul unei înregistrări este pierdut sau deteriorat ca urmare a unei defecţiuni sau reparaţii a computerului dvs. Sony Corporation nu va restabili, recupera sau replica în niciun caz conţinutul înregistrat în computerul dvs., pe medii de înregistrare externe sau pe dispozitive de înregistrare.