Views
8 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Roumain

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Roumain

Noţiuni de bază >

Noţiuni de bază > Conectarea la o sursă de alimentare n 14 N Conectarea la o sursă de alimentare Puteţi folosi fie un adaptor de c.a., fie o baterie ca sursă de alimentare pentru computerul dvs. Utilizarea adaptorului de c.a. Când computerul este conectat direct la o sursă de c.a. și are o baterie instalată, folosește curent de la priza de c.a. ✍ Utilizaţi numai adaptorul de c.a. aferent computerului dvs. Pentru a folosi adaptorul de c.a. 1 Conectaţi un capăt al cablului de alimentare (1) la adaptorul de c.a. (3). 2 Conectaţi celălalt capăt al cablului de alimentare la o priză de c.a. (2). 3 Conectaţi cablul atașat la adaptorul de c.a. (3) la portul DC IN (4) al computerului. ! Forma prizei DC In variază în funcţie de adaptorul de c.a.

Noţiuni de bază > Conectarea la o sursă de alimentare n 15 N ✍ Pentru a deconecta complet computerul de la sursa de c.a., deconectaţi adaptorul de c.a. de la priza de c.a. Asiguraţi-vă că priza de c.a. este ușor de accesat. Dacă nu utilizaţi computerul o perioadă lungă de timp, activaţi modul Hibernare. Consultaţi Utilizarea modului Hibernare (pagina 25).