Views
7 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Roumain

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Roumain

Cum să utilizaţi

Cum să utilizaţi computerul VAIO > Utilizarea unui „Memory Stick” n 36 N Introducerea și scoaterea unui „Memory Stick” Pentru a introduce un „Memory Stick” 1 Localizaţi fanta pentru „Memory Stick Duo”. 2 Ţineţi suportul „Memory Stick” cu săgeata orientată către fantă. 3 Glisaţi cu atenţie suportul „Memory Stick” în fantă până când se aude un declic care indică poziţionarea corectă. Nu forţaţi suportul media să intre în compartiment. ✍ În cazul în care suportul „Memory Stick” nu intră cu ușurinţă în fantă, scoateţi-l ușor și verificaţi dacă îl introduceţi în direcţia corectă. La prima introducere în fantă a suportului „Memory Stick”, este posibil să vi se solicite instalarea unui software de driver. Dacă vi se solicită acest lucru, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru instalarea software-ului. Suportul „Memory Stick” este detectat în mod automat de către sistemul dvs. și este afișat conţinutul suportului „Memory Stick”. Dacă în spaţiul de lucru nu apare nimic, faceţi clic pe Start, Computer, apoi faceţi dublu clic pe pictograma „Memory Stick”. Pictograma „Memory Stick” va fi afișată în fereastra Computer după introducerea suportului „Memory Stick” în fantă. ! Înainte de a utiliza un suport „Memory Stick Micro” („M2”), introduceţi-l întotdeauna într-un adaptor de dimensiuni „M2” Duo. Dacă introduceţi direct suportul în fanta „Memory Stick Duo”, fără a utiliza un adaptor, este posibil să nu îl mai puteţi scoate din fantă.

Cum să utilizaţi computerul VAIO > Utilizarea unui „Memory Stick” n 37 N Pentru a scoate un „Memory Stick” ! Nu scoateţi suportul „Memory Stick” în timp ce indicatorul de acces la fișierele media este aprins. Acest lucru poate duce la pierderea datelor. Este posibil ca încărcarea unui volum mare de date să necesite un timp mai îndelungat, de aceea verificaţi dacă indicatorul este stins înainte de a scoate suportul „Memory Stick”. 1 Localizaţi fanta pentru „Memory Stick Duo”. 2 Verificaţi dacă indicatorul de acces la fișierele media este stins. 3 Împingeţi suportul „Memory Stick” înspre computer și eliberaţi-l. Suportul „Memory Stick” este expulzat. 4 Extrageţi suportul „Memory Stick” din fantă. ! Întotdeauna scoateţi ușor suportul „Memory Stick”; în caz contrar, acesta poate fi expulzat în mod neașteptat.