Views
8 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Roumain

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Roumain

Utilizarea

Utilizarea dispozitivelor periferice > Conectarea unui monitor extern n 66 N ✍ Consultaţi manualul televizorului pentru informaţii suplimentare privind instalarea și utilizarea. Cablul HDMI transmite atât semnalul video, cât și semnalul audio. Pentru conectarea unui dispozitiv de ieșire a sunetului digital de înaltă calitate între computer și un televizor Puteţi conecta un receptor home theater de înaltă calitate sau alte dispozitive de decodare a sunetului surround între computer și un televizor, printr-o conexiune HDMI. ! Înainte de conectarea dispozitivului la computer, verificaţi dacă a fost configurată conexiunea HDMI între televizor și receptorul home theater sau decodorul de sunet surround. Pentru redarea sunetului de la dispozitivul conectat la portul de ieșire HDMI trebuie modificat dispozitivul de ieșire a sunetului. Pentru instrucţiuni detaliate, consultaţi Cum schimb dispozitivul de redare a sunetului? (pagina 134). 1 Porniţi televizorul și setaţi semnalul de intrare la semnal de intrare HDMI. 2 Porniţi receptorul home theater sau decodorul de sunet surround și setaţi semnalul de intrare la semnal de intrare HDMI. 3 Conectaţi un capăt al unui cablu HDMI la portul de intrare HDMI al receptorului home theater sau al decodorului de sunet surround, iar celălalt capăt la portul de ieșire HDMI al computerului. ✍ Se poate regla rezoluţia ecranului televizorului conectat la computer. Consultaţi De ce nu se afișează pe ecran un fișier video? (pagina 125) pentru informaţii suplimentare. Cu conexiunea HDMI, volumul poate fi reglat numai de la dispozitivul audio conectat. Computerul nu poate comanda volumul de ieșire al dispozitivelor conectate.

Utilizarea dispozitivelor periferice > Selectarea modurilor de afișare n 67 N Selectarea modurilor de afișare Atunci când este conectat un monitor extern, puteţi utiliza ca monitor principal ecranul computerului sau monitorul conectat. ✍ Este posibil să nu puteţi afișa simultan același conţinut pe ecranul computerului și pe monitorul extern sau pe proiector, în funcţie de tipul de monitor extern sau de proiector. Porniţi monitorul extern înainte de a porni computerul. Pentru selectarea unui mod de afișare cu ajutorul tastelor Fn+F7 Modul de afișare poate fi selectat cu ajutorul tastelor Fn+F7. Consultaţi Combinaţii și funcţii cu tasta Fn (pagina 30) pentru informaţii suplimentare. Pentru a selecta modul de afișare din setările de afișare 1 Faceţi clic dreapta pe desktop, apoi selectaţi Rezoluţie ecran. 2 Faceţi clic pe lista verticală din dreptul Ecrane multiple, selectaţi setarea dorită, apoi faceţi clic pe OK.