Views
6 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Roumain

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Roumain

Utilizarea

Utilizarea dispozitivelor periferice > Conectarea unui dispozitiv USB n 70 N Note cu privire la conectarea unui dispozitiv USB ❑ ❑ ❑ ❑ Este posibil să fie necesară instalarea software-lui driverului livrat împreună cu dispozitivul USB înainte de utilizare. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul furnizat împreună cu dispozitivul USB. Pentru a imprima documente, asiguraţi-vă că folosiţi o imprimantă USB compatibilă cu versiunea de Windows instalată pe computerul dvs. Pentru informaţii despre îndepărtarea unui dispozitiv USB, consultaţi manualul furnizat împreună cu dispozitivul. Pentru a preveni deteriorarea computerului și/sau a dispozitivelor USB, respectaţi următoarele: ❑ Dacă mutaţi computerul cu dispozitivele USB conectate, evitaţi expunerea porturilor USB la șoc sau impact. ❑ Nu puneţi computerul într-o geantă sau într-o husă atunci când la acesta sunt conectate dispozitive USB.

Personalizarea computerului VAIO > n 71 N Personalizarea computerului VAIO Această secţiune descrie pe scurt modul în care puteţi modifica setările principale ale computerului VAIO. Printre altele, veţi învăţa cum să utilizaţi și să particularizaţi aspectul software-ului și al utilităţilor Sony. ❑ Setarea parolei (pagina 72) ❑ Utilizarea VAIO Control Center (pagina 78)