Views
7 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Roumain

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Roumain

Măsuri de siguranţă >

Măsuri de siguranţă > n 86 N Măsuri de siguranţă Această secţiune prezintă îndrumări și măsuri de siguranţă pentru a vă ajuta să vă protejaţi computerul VAIO de eventuale deteriorări. Este posibil ca unele funcţii și opţiuni din această secţiune să nu fie disponibile pe computerul dvs. ❑ Informaţii privind siguranţa (pagina 87) ❑ Informaţii privind îngrijirea și întreţinerea (pagina 89) ❑ Manipularea computerului dvs. (pagina 90) ❑ Manipularea ecranului LCD (pagina 92) ❑ Utilizarea sursei de alimentare (pagina 93) ❑ Manipularea camerei încorporate (pagina 94) ❑ Manipularea discurilor (pagina 95) ❑ Utilizarea bateriei (pagina 96) ❑ Manipularea suportului „Memory Stick” (pagina 97) ❑ Manipularea dispozitivului de stocare încorporat (pagina 98)

Măsuri de siguranţă > Informaţii privind siguranţa n 87 N Informaţii privind siguranţa Computerul ❑ ❑ ❑ ❑ Folosiţi computerul pe o suprafaţă solidă și stabilă. Nu se recomandă utilizarea computerului direct în poală. Temperatura bazei aparatului poate crește în cursul funcţionării normale și, cu timpul, poate cauza disconfort sau arsuri. Folosiţi numai echipamentele periferice și cablurile de interfaţă specificate. Nu lăsaţi piesele mici, precum dispozitivele „Memory Stick” și adaptoarele „Memory Stick”, la îndemâna copiilor. Există riscul de înghiţire. Sursa de alimentare ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Nu amplasaţi adaptorul de c.a. în contact cu pielea. Îndepărtaţi adaptorul de c.a. de corpul dvs. dacă se încălzește și provoacă disconfort. Nu amplasaţi obiecte grele pe cablul de alimentare. Pericol de incendiu. Pentru a deconecta cablul, trageţi-l afară apucând de ștecăr. Nu trageţi niciodată de cablu. Deconectaţi computerul de la priza de c.a. dacă nu intenţionaţi să îl utilizaţi o perioadă mai îndelungată. Atunci când adaptorul de c.a. nu este utilizat, deconectaţi-l de la priza de c.a. Asiguraţi-vă că priza de c.a. este ușor de accesat.