Views
8 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Roumain

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Roumain

Măsuri de siguranţă >

Măsuri de siguranţă > Manipularea dispozitivului de stocare încorporat n 98 N Manipularea dispozitivului de stocare încorporat Dispozitivul de stocare încorporat (unitate de hard disk sau unitate cu dispozitive semiconductoare) are o densitate mare de stocare și citește sau scrie date într-un timp scurt. Cu toate acestea, utilizarea incorectă poate cauza deteriorarea cu ușurinţă a acestuia. Dacă dispozitivul de stocare încorporat este deteriorat, datele nu pot fi recuperate. Pentru a preveni pierderea datelor, manipulaţi computerul cu grijă. Pentru a evita deteriorarea dispozitivului de stocare încorporat ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Nu expuneţi computerul la mișcări bruște. Nu ţineţi computerul în apropierea magneţilor. Nu amplasaţi computerul într-un loc expus la vibraţii mecanice sau într-o poziţie instabilă. Nu închideţi și nu reporniţi computerul în timp ce se citesc sau scriu date pe dispozitivul de stocare. Nu utilizaţi computerul într-un loc expus la schimbări extreme de temperatură. Nu scoateţi dispozitivul de stocare din computer.

Depanarea > n 99 N Depanarea Această secţiune descrie felul în care puteţi soluţiona problemele obișnuite care pot apărea când utilizaţi computerul VAIO. Multe dintre probleme au soluţii simple. Dacă problema nu s-a rezolvat prin aceste sugestii, utilizaţi VAIO Care. Pentru a lansa software-ul, consultaţi Utilizarea opţiunii VAIO Care (pagina 28). Dacă problemele nu pot fi rezolvate și aveţi nevoie de asistenţă, vizitaţi site-urile Web de asistenţă indicate în Găsirea de informaţii suplimentare despre computerul dvs. VAIO (pagina 5). Este posibil ca unele funcţii și opţiuni din această secţiune să nu fie disponibile pe computerul dvs. ❑ Funcţionarea computerului (pagina 101) ❑ Actualizarea/securitatea sistemului (pagina 107) ❑ Recuperarea/Suport de recuperare (pagina 108) ❑ Partiţia (pagina 110) ❑ Bateria (pagina 111) ❑ Camera încorporată (pagina 113) ❑ Reţea (LAN/LAN fără fir) (pagina 115) ❑ Tehnologia BLUETOOTH (pagina 119) ❑ Discurile optice (pagina 122) ❑ Afișajul (pagina 123) ❑ Imprimarea (pagina 127) ❑ Microfonul (pagina 128) ❑ Difuzoarele (pagina 129)