Views
8 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Ukrainien

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Ukrainien

Виправлення

Виправлення неполадок > Приєднання для мережі (LAN/безпроводова LAN) n116 N Що робити, якщо комп'ютер не може з'єднатися з точкою доступу безпроводової мережі? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ На ефективність зв'язку впливають відстань і завади. Можливо, необхідно перемістити комп'ютер подалі від перешкод або ближче до точки доступу, яка може використовуватися. Переконайтеся, що перемикач WIRELESS увімкнено, а на комп'ютері світиться індикатор WIRELESS. Переконайтеся, що увімкнено живлення точки доступу. Виконайте такі кроки для перевірки настройок: 1 Натисніть кнопку Запустити і виберіть пункт Панель керування. 2 Клацніть Перегляд стану мережі та завдань у розділі Мережа й Інтернет. 3 Натисніть Підключення до мережі, щоб підтвердити вибір точки доступу. Переконайтеся, що ключ шифрування правильний. Переконайтеся, що вибрано Максимальна продуктивність для настройки меню Параметри безпроводового адаптера у вікні Електроживлення. Вибір іншого параметра може призвести до помилки зв'язку. Щоб змінити настройки, виконайте такі дії: 1 Натисніть кнопку Запустити і виберіть пункт Панель керування. 2 Натисніть Система й безпека та Електроживлення. 3 Натисніть Змінити настройки плану для поточного плану живлення. 4 Клацніть Змінити додаткові настройки живлення. 5 Двічі клацніть Параметри безпроводового адаптера та Економія енергії. 6 Виберіть у розкривному списку пункт Максимальна продуктивність.

Виправлення неполадок > Приєднання для мережі (LAN/безпроводова LAN) n117 N Що робити, якщо не вдається отримати доступ до Інтернету? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Перевірте настройки точки доступу. Для отримання додаткових відомостей див. посібник, який постачався з точкою доступу. Переконайтеся, що комп'ютер і точка доступу з'єднані. Перемістіть комп'ютер подалі від перешкод або ближче до точки доступу, яка може використовуватися. Переконайтеся, що комп'ютер правильно настроєно на доступ до Інтернету. Переконайтеся, що вибрано Максимальна продуктивність для настройки меню Параметри безпроводового адаптера у вікні Електроживлення. Вибір іншого параметра може призвести до помилки зв'язку. Для зміни налаштувань виконайте кроки з розділу Що робити, якщо комп'ютер не може з'єднатися з точкою доступу безпроводової мережі? (стор. 116). Чому повільно переносяться дані? ❑ ❑ ❑ ❑ На швидкість перенесення даних у безпроводовій локальній мережі впливає відстань і предмети між пристроями і точками доступу. Серед інших факторів є конфігурація пристрою, умови поширення радіохвиль і сумісність програмного забезпечення. Щоб максимально збільшити швидкість перенесення даних, перемістіть комп'ютер подалі від перешкод або ближче до точки доступу, яка може використовуватися. Якщо використовується точка доступу безпроводової мережі, пристрій може бути тимчасово перенавантажено залежно від кількості пристроїв, які з'єднано через точку доступу. Якщо точці доступу перешкоджають інші точки доступу, змініть канал точки доступу. Для отримання додаткових відомостей див. посібник, який постачався з точкою доступу. Переконайтеся, що вибрано Максимальна продуктивність для настройки меню Параметри безпроводового адаптера у вікні Електроживлення. Вибір іншого параметра може призвести до помилки зв'язку. Для зміни налаштувань виконайте кроки з розділу Що робити, якщо комп'ютер не може з'єднатися з точкою доступу безпроводової мережі? (стор. 116).