Views
8 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Ukrainien

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Ukrainien

Виправлення

Виправлення неполадок > Приєднання для мережі (LAN/безпроводова LAN) n118 N Як уникнути перешкод під час перенесення даних? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ При підключенні комп'ютера до точки доступу можуть виникнути перешкоди під час передавання даних, коли передаються великі файли або комп'ютер розміщено поряд із мікрохвильовими печами і радіотелефонами. Перемістіть комп'ютер ближче до точки доступу. Переконайтеся, що зв'язок точки доступу не порушено. Змініть канал точки доступу. Для отримання додаткових відомостей див. посібник, який постачався з точкою доступу. Переконайтеся, що вибрано Максимальна продуктивність для настройки меню Параметри безпроводового адаптера у вікні Електроживлення. Вибір іншого параметра може призвести до помилки зв'язку. Для зміни налаштувань виконайте кроки з розділу Що робити, якщо комп'ютер не може з'єднатися з точкою доступу безпроводової мережі? (стор. 116). Що таке канали? ❑ ❑ Для зв'язку у безпроводовій локальній мережі використовуються роздільні частотні діапазони, відомі як канали. Канали точок доступу безпроводових мереж сторонніх виробників можуть бути запрограмовані на канали, відмінні від тих, що використовують пристрої компанії Sony. Якщо використовується точка доступу безпроводової мережі, див. інформацію про з'єднання у посібнику, що постачався з точкою доступу. Чому з'єднання з мережею переривається, коли змінюється ключ шифрування? Два комп'ютери, які працюють у безпроводовій мережі, можуть втратити зв'язок між собою, якщо змінити ключ шифрування. Можна або повернути ключ шифрування до початкового профілю, або знову ввести ключ на обох комп'ютерах, щоб ключі співпали.

Виправлення неполадок > Технологія BLUETOOTH n119 N Технологія BLUETOOTH Що робити, якщо інші пристрої BLUETOOTH не знаходять мій комп'ютер? ❑ ❑ ❑ ❑ Переконайтеся, що на обох пристроях увімкнуто функцію BLUETOOTH. Переконайтеся, що перемикач WIRELESS увімкнено, а на комп'ютері світиться індикатор WIRELESS. Не можна використовувати функцію BLUETOOTH, якщо комп'ютер перебуває в режимі збереження енергії. Переведіть комп'ютер до звичайного режиму, а потім поверніть перемикач WIRELESS. Комп'ютер та пристрій можуть розміщуватися занадто далеко один від одного. Найкраще безпроводова технологія BLUETOOTH працює, якщо пристрої розташовано в межах 10 метрів один від одного. Що робити, коли не вдається знайти пристрій BLUETOOTH, з яким хочу з'єднатися? ❑ ❑ ❑ Перевірте, чи увімкнено функцію BLUETOOTH на пристрої, з яким хочете з'єднатися. Для отримання додаткових відомостей див. посібник іншого пристрою. Якщо пристрій, з яким хочете встановити зв'язок, уже перебуває у зв'язку з іншим пристроєм BLUETOOTH, його, може, не вдасться знайти, або він не зможе створити з'єднання з вашим комп'ютером. Щоб дозволити іншим пристроям BLUETOOTH установити зв'язок з вашим комп'ютером, зробіть таке: 1 Натисніть кнопку Запустити і виберіть пункт Пристрої та принтери. 2 Натисніть правою кнопкою миші піктограму пристрою BLUETOOTH і виберіть Параметри Bluetooth. 3 Натисніть вкладку Параметри та встановіть прапорець на Дозволити пристроям Bluetooth знаходити цей комп'ютер.