Views
9 months ago

Sony VPCEH3C4E - VPCEH3C4E Documents de garantie Slovaque

Sony VPCEH3C4E - VPCEH3C4E Documents de garantie Slovaque

Služby opráv hardvéru

Služby opráv hardvéru VAIO Ďalšie informácie o poskytovaní týchto služieb nájdete na webovej stránke technickej podpory pre počítače VAIO (http://support.vaio.sony.eu/). Aj keď sa väčšina problémov odstráni prostredníctvom Internetu alebo telefonicky, odstránenie niektorých problémov si môže vyžadovať zásah do počítača alebo opravu. Radi by sme upriamili vašu pozornosť na nasledujúce dôležité poznámky, skôr ako prevezmeme váš počítač VAIO: ❑ ❑ ❑ ❑ Keďže zodpovedáte za zálohovanie svojich údajov, je dôležité, aby ste zálohovali všetky svoje súbory z pevného disku. Spoločnosť Sony nemôže zaručiť, že počas opravy ostanú programy alebo údaje v počítači neporušené. Ak vám nie je oznámené inak, s hlavnou časťou zariadenia neposielajte žiadne príslušenstvo. Ak sa rozhodnete nepokračovať v oprave zariadenia mimo záruky, bude vám účtovaný paušálny poplatok. Povinnou súčasťou sú adresa, telefónne číslo a meno kontaktnej osoby, s ktorou sa možno spojiť počas pracovných hodín. Umožníte tým úspešný výkon práce našej doručovateľskej služby a tímu obslužného oddelenia. 24

Poznačte si nasledujúce informácie o svojom počítači VAIO. Tieto informácie budete potrebovať v prípade, že sa bude požadovať oprava počítača. Názov modelu a sériové číslo: Predajca a pečiatka: Dátum kúpy: Meno a adresa zákazníka: 25