Views
8 months ago

Sony VPCEH3C4E - VPCEH3C4E Documents de garantie Danois

Sony VPCEH3C4E - VPCEH3C4E Documents de garantie Danois

Angående visning av 3D-bilder ❑ Se till att följa instruktionerna i bruksanvisningarna som medföljde din VAIO-dator när du tittar på 3D-bilder. ❑ Vissa personer kan uppleva obehag (till exempel överansträngning av ögonen, trötthet eller illamående) när de ser på 3D-videobilder eller spelar stereoskopiska 3D-relaterade spel. Sony rekommenderar att alla tittare regelbundet tar en paus när de tittar på 3D-videobilder eller spelar stereoskopiska 3D-relaterade spel. Längden på pauserna och antalet pauser som krävs varierar från person till person. Du känner vad som passar dig bäst. Om du upplever obehag ska du sluta titta på 3D-videobilderna eller spela stereoskopiska 3D-relaterade spel tills obehaget upphör. Rådfråga din läkare vid behov. Se också bruksanvisningarna för andra enheter eller programvaror som används med datorn. Synen på unga barn (speciellt barn under sex år) utvecklas fortfarande. Rådfråga din läkare (till exempel en barn- eller ögonläkare) innan du tillåter unga barn att titta på 3D-videobilder eller spela stereoskopiska 3D-relaterade spel. Vuxna bör övervaka unga barn och se till att de följer rekommendationerna ovan. Endast för bärbara VAIO-datorer Ta reda på och respektera reglerna för användning av trådlösa funktioner hos flygbolag. Slå av omkopplaren WIRELESS på datorn innan du går ombord ifall flygbolaget inte tillåter användning av trådlösa funktioner. Högerklicka på ikonen VAIO Smart Network på aktivitetsfältet och välj alternativet att inaktivera alla trådlösa anslutningar om datorn inte är utrustad med omkopplaren WIRELESS. Stäng av datorn om du snabbt måste inaktivera den trådlösa funktionen. Radiovågor kan orsaka fel i flygplanets utrustning vilket kan leda till en allvarlig olycka. 6

Laservarning (för VAIO-datorer med optisk enhet) Den optiska diskenheten i datorn är klassificerad som en CLASS 1 LASER PRODUCT och uppfyller säkerhetsstandarden IEC/EN 60825-1 för laserprodukter. Varning! Reparation och underhåll av utrustningen bör endast göras av tekniker som har auktoriserats av Sony. Felaktig reparation och användning kan innebära fara för säkerheten. Varning! Användning av kontroller och justeringar eller tillvägagångssätt utöver dem som anges i denna handbok kan orsaka exponering för farlig strålning. För inkorporerad optisk diskenhet Varning! Klass 3B, synlig och osynlig laserstrålning vid öppning. Undvik direktexponering för strålen. - Maximal ström: 390 μW ( λ650nm), 563 μW ( λ780nm), 39 μW ( λ405nm) - Stråldivergens: 0,6 ( λ650nm), 0,45 ( λ780nm), 0,85 ( λ405nm) - Pulsbredd: Kontinuerlig kurva SE Laservarning (för VPCSA-, VPCSB- och VPCSE-serien med DVD SuperMulti-enhet) Dessa modeller är klassificerade som CLASS 1 LASER PRODUCTS och uppfyller säkerhetsstandarden IEC/EN 60825-1(2007) för laserprodukter. Varning! Klass 3B, synlig och osynlig laserstrålning vid öppning. Undvik direktexponering för strålen. - Maximal ström: 390 μW ( λ650nm), 563 μW ( λ780nm), 39 μW ( λ405nm) - Stråldivergens: 0,6 ( λ650nm), 0,45 ( λ780nm), 0,85 ( λ405nm) - Pulsbredd: Kontinuerlig kurva Varning! Reparation och underhåll av utrustningen bör endast göras av tekniker som har auktoriserats av Sony. Felaktig reparation och användning kan innebära fara för säkerheten. Varning! Användning av kontroller och justeringar eller tillvägagångssätt utöver dem som anges i denna handbok kan orsaka exponering för farlig strålning. CLASS 1-etiketten sitter på undersidan av den bärbara datorn i närheten av modellnumret. CLASS 3B-varningsetiketten sitter på undersidan av den optiska enheten. 7