Views
6 months ago

Sony VPCEH3C4E - VPCEH3C4E Documents de garantie Bulgare

Sony VPCEH3C4E - VPCEH3C4E Documents de garantie Bulgare

Sony,

Sony, VAIO и емблемата на VAIO са търговски марки или регистрирани търговски марки на Sony Corporation. Всички останали търговски марки са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им собственици.

Съдържание Ръководство за безопасност/разпоредби ......................5 Инструкции за работа с Wireless LAN ...........................13 Инструкции за работа с Wireless WAN ..........................15 Ръководство за разпоредби за BLUETOOTH...............16 Гаранция...........................................................................17 Служби за техническа поддръжка на Sony..................23 3