Views
8 months ago

Sony SVE1511T1E - SVE1511T1E Documents de garantie Croate

Sony SVE1511T1E - SVE1511T1E Documents de garantie Croate

IZJAVA O ZDRUŽLJIVOSTI

IZJAVA O ZDRUŽLJIVOSTI (velja samo za Hrvaško) Ta izdelek je proizvedla družba Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonska. Družba Sony ali njen lokalni pooblaščeni zastopnik Sony Central and Southeast Europe Kft. s pisarno na Hrvaškem izjavlja, da je ta izdelek v skladu z osnovnimi zahtevami tehničnih predpisov, ki veljajo za ta izdelek. Izjava o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu www.sukladnost-sony.com.hr 56

Priročnik o predpisih za brezžični LAN (samo za modele z vgrajeno funkcijo brezžičnega LAN-a) Brezžični LAN – upravne informacije Naprava za brezžični LAN je radijska naprava, ki uporablja enega od standardov IEEE 802.11a/b/g/n. Brezžični LAN, vgrajen v ta izdelek, se lahko uporablja samo v naslednjih državah (odvisno od modela): Avstrija, Belgija, Bolgarija, Češka, Danska, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija, Luksemburg, Madžarska, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Turčija in Združeno kraljestvo. SI Pogoji uporabe Ta oprema je zasnovana za uporabo na razdalji med zaslonom LCD in uporabnikom, ki je večja od 15 mm. Če za brezžični LAN uporabljate standard IEEE 802.11b/g/n, lahko za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem izberete kanale od 1 do 13 (2,4–2,4835 GHz), vendar v skladu s pogoji omejitev, ki veljajo v Franciji, Italiji in na Norveškem ter so navedeni v nadaljevanju: ❑ ❑ ❑ Francija: Pri uporabi tega kanala v zaprtih prostorih se lahko brez omejitev izbere kateri koli kanal. Na prostem se lahko izberejo samo kanali od 1 do 6. To pomeni, da se v omrežju enakovrednih računalnikov (P2P) funkcija WLAN lahko uporablja na prostem le, če enakovredna naprava vzpostavi komunikacijo prek dovoljenega kanala (npr. med 1 in 6). Preden nastavite povezavo v načinu infrastrukture, preverite, ali je dostopna točka nastavljena na kanal od 1 do 6. Italija: Uporabo povezave RLAN urejajo: - za zasebno rabo: zakonodajna odredba z dne 1. 8. 2003, št. 259 (»Zakon o elektronskih komunikacijah«). 104. člen navaja, kdaj se zahteva pridobitev predhodnega splošnega dovoljenja, 105. člen pa navaja, kdaj je dovoljena prosta uporaba; - zagotavljanje javnega dostopa RLAN za omrežja in storitve telekomunikacijskih operaterjev: spremenjena ministrska odredba z dne 28. 5. 2003, in 25. člen zakona o elektronskih komunikacijah (splošno dovoljenje za omrežja in storitve za elektronsko komunikacijo). Norveška: Uporaba te radijske opreme je prepovedana na zemljepisnem območju v razdalji 20 km od centra kraja Ny-Ålesund na ozemlju Svalbard. 57