Views
8 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Néerlandais

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Néerlandais

Voorzorgsmaatregelen >

Voorzorgsmaatregelen > De batterij gebruiken n116 N De batterij gebruiken ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ De batterij raakt sneller leeg bij lage temperaturen. Dit komt doordat het rendement van de batterij afneemt bij lage temperaturen. Laad de batterijen op bij een temperatuur tussen 10°C en 30°C. Bij lagere temperaturen duurt het opladen langer. Laad de batterij niet anders op dan zoals in deze gebruikershandleiding is beschreven of zoals schriftelijk door Sony is voorgeschreven. Er wordt hitte gecumuleerd in de batterij terwijl deze wordt gebruikt of opgeladen. Dit is normaal en is geen reden tot bezorgdheid. U hoeft de batterij niet te ontladen vóór u deze opnieuw oplaadt. Als de batterij snel leeg raakt nadat u deze volledig hebt opgeladen, heeft de batterij waarschijnlijk het einde van de gebruiksduur bereikt en dient u de batterij te vervangen.

Voorzorgsmaatregelen > Memory Sticks hanteren n117 N Memory Sticks hanteren ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Raak de connector van een Memory Stick niet aan met uw vingers of een metalen voorwerp. Gebruik alleen het label dat wordt geleverd bij de Memory Stick. Buig een Memory Stick niet, laat hem niet vallen of stel hem niet bloot aan schokken. Haal een Memory Stick niet uit elkaar of wijzig deze niet. Houd de Memory Stick droog. Gebruik of bewaar een Memory Stick niet op plaatsen die blootstaan aan: ❑ Statische elektriciteit ❑ Elektrische ruis ❑ Extreem hoge temperaturen (bijvoorbeeld in een auto die geparkeerd staat in de zon) ❑ Direct zonlicht ❑ Hoge vochtigheid ❑ Corrosieve stoffen Gebruik het opbergdoosje dat wordt geleverd bij de Memory Stick. Zorg ervoor dat u een back-up maakt van belangrijke gegevens. Gebruik bij het gebruik van een Memory Stick Duo geen pen met een fijne punt om het label van de Memory Stick Duo te beschrijven. Als u druk uitoefent op de Memory Stick Duo, kunt u interne onderdelen beschadigen.