Views
8 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Néerlandais

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Néerlandais

Problemen oplossen >

Problemen oplossen > Beeldscherm n146 N Beeldscherm Waarom gaat mijn scherm uit? ❑ ❑ ❑ ❑ Uw computerscherm kan uitgaan als de computer geen stroom meer krijgt of als een energiebesparingsstand wordt geactiveerd (slaap- of sluimerstand). Als de computer in de slaapstand LCD (Video) staat, drukt u op een toets om de normale modus van de computer te herstellen. Zie Energiebesparingsstanden gebruiken (pagina 27) voor meer informatie. Controleer of uw computer correct is aangesloten op een stopcontact en is ingeschakeld, en of het stroomlampje brandt. Als uw computer op batterijstroom werkt, controleert u of de batterij correct is geplaatst en is opgeladen. Zie De batterij gebruiken (pagina 19) voor meer informatie. Als de beeldschermuitvoer naar een extern beeldscherm wordt geleid, drukt u op Fn+F7. Zie Combinaties en functies met de Fn-toets (pagina 34) voor meer informatie.

Problemen oplossen > Beeldscherm n147 N Wat moet ik doen als afbeeldingen of video's niet goed worden weergegeven? ❑ ❑ Zorg dat de kleurenoptie Ware kleuren (32 bits) is geselecteerd voordat u grafische of videosoftware gebruikt of het afspelen van een DVD start. Als u een andere optie selecteert, kan de desbetreffende software mogelijk niet goed afbeeldingen weergeven. Voer de volgende stappen uit om een andere kleurenoptie te selecteren: 1 Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en selecteer Schermresolutie. 2 Klik op Geavanceerde instellingen. 3 Klik op het tabblad Beeldscherm. 4 Selecteer Ware kleuren (32 bits) onder Hoeveelheid kleuren. Wijzig de instelling voor de beeldschermresolutie of het aantal kleuren niet tijdens het gebruik van grafische of videosoftware of het afspelen van een DVD omdat het afspelen/weergeven hierdoor kan worden onderbroken of het systeem instabiel kan worden. Het wordt ook aanbevolen de schermbeveiliging uit te schakelen voordat u het afspelen van een DVD start. Als de schermbeveiliging is ingeschakeld, wordt deze mogelijk geactiveerd tijdens het afspelen van een DVD, waardoor de DVD niet goed kan worden afgespeeld. Sommige schermbeveiligingen wijzigen zelfs de instelling voor de beeldschermresolutie en het aantal kleuren. Wat moet ik doen als sommige elementen niet op het beeldscherm passen? Controleer of de tekstgrootte op 100% is ingesteld. Als dat niet zo is, worden sommige elementen (bijvoorbeeld een softwaremenu) mogelijk niet goed weergegeven. Dit hangt af van de software die u gebruikt. Zie Windows Help en ondersteuning voor meer informatie over het wijzigen van de tekstgrootte.