Views
8 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Néerlandais

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Néerlandais

De VAIO-computer

De VAIO-computer gebruiken > De BLUETOOTH-functie gebruiken n 72 N BLUETOOTH-communicatie stoppen BLUETOOTH-communicatie stoppen 1 Schakel het BLUETOOTH-apparaat uit dat met uw computer communiceert. 2 Klik op de schakelaar naast BLUETOOTH om deze op Off te zetten in het venster VAIO Smart Network.

De VAIO-computer gebruiken > De BLUETOOTH-functie gebruiken n 73 N Opmerkingen over het gebruik van de BLUETOOTH-functie ❑ ❑ ❑ ❑ De gegevensoverdrachtsnelheid varieert, afhankelijk van de volgende omstandigheden: ❑ Obstakels, zoals muren, die zich tussen apparaten bevinden ❑ De afstand tussen de apparaten ❑ Het in de muren gebruikte materiaal ❑ De nabijheid van magnetrons en draadloze telefoons ❑ Radiofrequentie-interferentie en andere omgevingsfactoren ❑ De configuratie van de apparaten ❑ Het type softwaretoepassing ❑ Het type besturingssysteem ❑ Het gelijktijdig gebruik van functies voor draadloos LAN en BLUETOOTH op uw computer ❑ De grootte van het bestand dat wordt uitgewisseld Grote bestanden kunnen tijdens de continue overdracht soms beschadigd raken vanwege de beperkingen van de BLUETOOTH-standaard en elektromagnetische interferentie in de omgeving. Alle BLUETOOTH-apparaten moeten zijn gecertificeerd om ervoor te zorgen dat de geldende standaardvereisten worden aangehouden. Zelfs als aan de standaarden wordt voldaan, kunnen de prestaties, specificaties en bedieningsprocedures van afzonderlijke apparaten verschillen. Niet in alle situaties is het mogelijk gegevens uit te wisselen. Video en audio zijn mogelijk niet gesynchroniseerd als u video's op uw computer afspeelt terwijl de audio wordt uitgevoerd vanaf een aangesloten BLUETOOTH-apparaat. Dit komt regelmatig voor bij het gebruik van BLUETOOTH-technologie en wijst niet op een defect.