Views
7 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Documents de garantie Néerlandais

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Documents de garantie Néerlandais

Inhoud

Inhoud Veiligheidsvoorschriften.......................................................5 Voorschriften draadloos LAN.............................................12 Voorschriften draadloos WAN ...........................................14 BLUETOOTH-voorschriften...............................................15 Garantie.............................................................................16 Ondersteuningsservices van Sony ....................................22 3