Views
8 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > BLUETOOTH технология n140 N Какво да правя, ако други BLUETOOTH устройства не могат да се свържат към компютъра? ❑ ❑ ❑ Прегледайте съветите в Какво да направя, ако не мога да намеря BLUETOOTH устройството, с което искам да комуникирам? (стр. 139). Уверете се, че другите устройства са удостоверени. Разстоянието за обмен на данни може да е под 10 метра в зависимост от съществуващите препятствия между двете устройства, от качеството на радиовълните и от използваната операционна система или софтуер. Доближете компютъра и BLUETOOTH устройствата. Защо BLUETOOTH връзката е бавна? ❑ ❑ ❑ ❑ Скоростта за обмен на данни зависи от препятствията и/или разстоянието между двете устройства, от качеството на радиовълните и от използваната операционна система или софтуер. Доближете компютъра и BLUETOOTH устройствата. Лентата с честота 2,4 ГХц, с която работят BLUETOOTH устройствата или устройствата с безжична LAN, се използва от различни уреди. Въпреки че BLUETOOTH устройствата използват специална технология за минимизиране на радиосмущенията от други устройства, използващи същата честотна лента, подобни радиосмущения може да намалят скоростта и обхвата на връзката, както и да доведат до нейния срив. Ако версията на BLUETOOTH стандарта, използвана от BLUETOOTH устройството, с което искате да комуникирате, не е същата като на компютъра, скоростта на комуникация ще се забави. Високоскоростната комуникация между компютъра и BLUETOOTH устройства е налична, когато те са съвместими с BLUETOOTH технологията за високоскоростен пренос на данни. За високоскоростни комуникации разрешете и двете функции – безжична LAN и BLUETOOTH – на компютъра си. ! Някои BLUETOOTH профили не поддържат високоскоростни комуникации.

Отстраняване на неизправности > BLUETOOTH технология n141 N Мога ли да използвам устройство с BLUETOOTH технология в самолет? С BLUETOOTH технологията компютърът предава на радиочестота 2,4 ГХц. На места със специални изисквания, например болници и самолети, може да има ограничения за използването на BLUETOOTH устройства, за да се избегнат радиосмущенията. Попитайте служителите в това място дали е разрешено използването на BLUETOOTH функцията на компютъра. Защо не мога да използвам BLUETOOTH функцията, когато вляза в компютъра със стандартен потребителски акаунт? BLUETOOTH функцията може да не е достъпна за потребители със стандартен потребителски акаунт на компютъра. Влезте в компютъра като потребител с администраторски права. Защо не мога да използвам BLUETOOTH устройствата след смяна на потребителите? Ако смените потребителите, без да излезете от системата, BLUETOOTH устройствата няма да работят. Задължително излезте от системата, преди да смените потребителите. За да излезете от системата, щракнете върху Старт, стрелката до бутона Изключване и върху Излизане. Защо не мога да обменям визитни картички с мобилни телефони? Функцията за обмен на визитни картички не се поддържа.