Views
8 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Микрофон n154 N Микрофон Какво да правя, ако микрофонът не работи? ❑ ❑ Ако използвате външен микрофон, проверете дали той е включен и дали е вкаран правилно в жака за микрофон на компютъра. Съответното входно звуково устройство може да е конфигурирано неправилно. За да конфигурирате входното звуково устройство, изпълнете следните стъпки: 1 Затворете всички отворени програми. 2 Щракнете върху Старт и Контролен панел. 3 Щракнете върху Хардуер и звук. 4 Щракнете върху Управление на аудиоустройства в Звук. 5 В раздела Записване изберете желаното входно звуково устройство и щракнете върху Направи по подразбиране. Как да предотвратя получаването на микрофония? Микрофонията възниква, когато микрофонът приема звуци от устройство за възпроизвеждане на звук, като например високоговорител. За да предотвратите този проблем: ❑ Дръжте микрофона на разстояние от устройството за възпроизвеждане на звук. ❑ Намалете силата на звука на високоговорителите и на микрофона.

Отстраняване на неизправности > Високоговорители n155 N Високоговорители Какво да правя, ако не чувам звук от вградените високоговорители? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Ако използвате програма, която има собствено управление на силата на звука, проверете дали силата на звука е правилно зададена. Вж. помощния файл на програмата за повече информация. Възможно е силата на звука да е изключена с клавишите Fn + F2. Натиснете ги още веднъж. Възможно е силата на звука да е намалена с клавишите Fn + F3. Натискайте клавишите Fn + F4, за да увеличите силата на звука достатъчно, за да чувате звук. Проверете управлението на силата на звука в Windows, като щракнете върху иконата за сила на звука в летата на задачите. Изходното звуково устройство може да е конфигурирано неправилно. За промяна на изходното звуково устройство вж. Как да променя устройството за възпроизвеждане на звук? (стр. 160).