Views
7 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Bulgare

Първи стъпки

Първи стъпки > Свързване на източник на електрозахранване n 18 N ✍ За да изключите компютъра напълно от електрическата мрежа, изключете адаптера за променлив ток от мрежата. Уверете се, че електрическият контакт е леснодостъпен. Ако не смятате да използвате компютъра за продължителен период от време, превключете го в режим на хибернация. Вж. Използване на режим на хибернация (стр. 29).

Първи стъпки > Използване на батерията n 19 N Използване на батерията Доставената с компютъра батерия не е напълно заредена при доставката. Поставяне/изваждане на батерията Поставяне на батерията 1 Изключете компютъра и затворете капака на LCD екрана. 2 Плъзнете ключа LOCK на батерията (1) в отключена позиция.