Views
7 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Bulgare

Първи стъпки

Първи стъпки > Използване на батерията n 20 N 3 Плъзнете батерията по диагонал в отделението за батерия, докато издатините (2) от двете страни на отделението за батерията съвпаднат с U-образните разрези (3) от двете страни на батерията. 4 Натиснете батерията надолу в отделението, докато щракне на място. 5 Плъзнете ключа LOCK на батерията в позиция LOCK, за да фиксирате батерията в компютъра.

Първи стъпки > Използване на батерията n 21 N Махане на батерията ! Ако извадите батерията, докато компютърът е включен, но не е свързан към променливотоковия адаптер, всички незаписани данни ще се загубят. 1 Изключете компютъра и затворете капака на LCD екрана. 2 Плъзнете ключа LOCK на батерията (1) в отключена позиция. 3 Плъзнете и задръжте фиксатора RELEASE (2), вкарайте пръста си под издатъка на батерията (3) и повдигнете батерията по посока на стрелката, след което я извадете от компютъра чрез плъзгане. ! Заради вашата сигурност е силно препоръчително да използвате само оригинални презареждаеми батерии и променливотокови адаптери на Sony, които покриват стандарта за контрол на качеството и са предоставени от Sony специално за вашия компютър VAIO. Някои компютри VAIO функционират единствено с оригинални Sony батерии.