Views
8 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Bulgare

Първи стъпки

Първи стъпки > Използване на батерията n 22 N Зареждане на батерията Доставената с компютъра батерия не е напълно заредена при доставката. Зареждане на батерията 1 Поставете батерията. 2 Свържете компютъра към захранващ източник с адаптера за променлив ток. Индикаторът за зареждане свети, докато батерията се зарежда. Когато батерията се зареди почти до максималното ниво, което сте избрали, индикаторът за зареждане ще се изключи. Състояние на индикатора за зареждане Свети оранжево Мига заедно със зеления индикатор за захранване Мига заедно с оранжевия индикатор за захранване Примигва бързо с оранжева светлина Значение Батерията се зарежда. Батерията е на изчерпване. (Нормален режим) Батерията е на изчерпване. (Режим на заспиване) Възникнала е грешка с батерията поради изчерпана или незаключена батерия. ! Заредете батерията според указанията в това ръководство за първо зареждане на батерията.

Първи стъпки > Използване на батерията n 23 N ✍ Дръжте батерията в компютъра, докато го свържете директно към електрическата мрежа. Батерията продължава да се зарежда, докато използвате компютъра. Когато захранването на батерията се изчерпа и индикаторите за заряд и захранване мигат, трябва да включите променливотоковия адаптер, за да презаредите батерията, или да изключите компютъра и да поставите напълно заредена батерия. Към компютъра е предоставена литиево-йонна батерия, която може да се зарежда по всяко време. Зареждането на частично разредена батерия не оказва влияние върху експлоатационния й цикъл. Докато се използват някои софтуерни приложения и периферни устройства, компютърът не може да се превключи в режим на хибернация, дори когато оставащият експлоатационен цикъл на батерията е кратък. За да избегнете загуба на данни, докато батерията на компютъра пада, трябва да запазвате често своята информация и да активирате ръчно режим на управление на захранването, като например режим на заспиване или на хибернация. Ако енергията в батерията се изчерпа, докато компютърът е в режим на заспиване, ще загубите всички незапазени данни. Няма да е възможно връщането до предходното състояние на работа. За да избегнете загуба на данни, трябва често да запазвате своята информация.